Vandenput: “Corona-controles moeten proportioneel zijn”

Leven met het coronavirus is niet gemakkelijk. Dat zal ook tijdens de kerstperiode niet simpel zijn om de regels na te leven. Een aantal gouverneurs en politiezones kondigen dan ook controles aan via bijvoorbeeld drones met warmtecamera’s controles uit te voeren bij mensen. “Strenge regels zijn nodig om de verspreiding tegen te gaan en onze gezondheid te beschermen, maar die controles moeten wel proportioneel zijn: met respect voor fundamentele principes zoals het recht op privacy of de onschendbaarheid van de woning”, stelt Kamerlid Tim Vandenput in de Kamer.

De coronaregels zijn streng en dat is noodzakelijk voor de inperking van de gevolgen van het coronavirus. “Die regels moeten ook goed gehandhaafd worden, dat verwachten de mensen van een overheid. Wat ze niet verwachten zijn buitenproportionele acties, zoals de systematische inzet van drones boven privé-domein en het tellen van pizzadozen bij levering. Dat werkt bovendien ontmoedigend voor de mensen die de regels goed volgen”, stelt Vandenput.

Vandenput wijst in zijn tussenkomst op een goed evenwicht tussen de camerawetgeving en de wet op de privacy. Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit verwijst hiernaar via een tweet. “Het is verdedigbaar dat de politie het openbaar domein gaat controleren met een drone, als daar een aanleiding toe is. Maar er is groot verschil tussen een privé-tuin en het publieke domein. Zonder enige aanleiding boven tuinen gaan vliegen: dat vinden wij als liberalen een brug te ver. We leven niet in een politiestaat, daar trekken wij de lijn”, stelt Vandenput. Burgemeesters, gouverneurs en korpschefs nemen vandaag beslissingen om de COVID-19 maatregelen te handhaven. “Ook zij moeten steeds zorgen voor proportionaliteit in hun lokale maatregelen. Als dat niet gebeurt, dan vraag ik u om toe te kijken dat ze die toets wél maken”, stelt Vandenput aan minister van Binnenlandse Zaken Verlinden.

Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden benadrukt dat alle controles moeten gebeuren conform het wetgevend kader. De controles moeten dus proportioneel en wettig zijn, zo stelt ze. “Het is ook goed dat de minister de lokale besturen zal aanzetten ook die proportionaliteitstoets door te voeren. We vernemen ook dat het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC) een onderzoek start naar het inzetten van drones door de politiezone Carma in Limburg tijdens de eindejaarsperiode. Dat is een goed signaal”, besluit Vandenput.

Beelden: HLN.be