“Ondernemen mogelijk maken vanaf 15 jaar”

Een studentenjob is in België mogelijk vanaf 15 jaar. Als minderjarige ondernemen, kan voorlopig nog niet. Vandaag gebeuren deze economische activiteiten toch: gras afrijden in de buurt, computers herstellen, websites bouwen… echter onofficieel en zonder juridisch kader. Kamerlid Tim Vandenput wil met zijn wetsvoorstel de succesvolle regeling voor student-ondernemers uitbreiden naar minderjarigen.

Vorig jaar bouwden meer dan 500 Nederlandse minderjarigen een zelfstandige activiteit uit. Dit voorstel zal in ons land ook extra kansen geven aan jong ondernemerschap. Vandenput wil een regeling invoeren naar Nederlands model. Bij onze noorderburen bestaat de mogelijkheid waarbij een familierechtbank handelingsbekwaamheid kan verlenen aan jongeren vanaf de leeftijd van 15 jaar. Belangrijke voorwaarde is dat de ouders of voogd daar mee instemmen. Vorig jaar waren er 575 Nederlandse minderjarigen in dat systeem actief.

Het Kamerlid stond reeds mee aan de wieg van het statuut student-ondernemer dat begin dit jaar werd ingevoerd voor wie minstens 18 jaar oud is. Sinds 1 januari 2017 is dit nieuwe statuut van kracht. Concreet werd de keuze tussen een klassieke studentenjob of als student zelf ondernemen fiscaal even interessant. “Student-ondernemers kunnen net zoals jobstudenten tot 2600 euro quasi onbelast verdienen, ze worden tot 6500 euro per jaar vrijgesteld van bijdragen. Ze lopen dus niet meer het risico om niet langer ten laste van de ouders te vallen of kindergeld te verliezen”, legt Vandenput uit.

Het statuut is een succes. Uit cijfers die Kamerlid Griet Smaers opvroeg, blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar reeds 2585 student-ondernemers werden geregistreerd. Het merendeel is tussen de 20 en 24 jaar. Maar er waren ook 39 18-jarigen die als student-ondernemer aan de slag gingen.

Het aantal zelfstandige ondernemers zit duidelijk in de lift. Sinds 2014 kwamen er al 37.000 bij. Onze economie kan al dit ondernemerschap zeker gebruiken. Kleine bedrijfjes worden groot, zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. Tim Vandenput: “We moeten ondernemingszin blijven stimuleren. Zeker ook bij onze jeugd. Jong geweld moet dit ondernemerschap uiteraard kunnen combineren met studies. Daarom dat Open Vld steeds heeft gepleit voor een statuut voor student-ondernemers.”

18 jaar is vandaag de ondergrens. Vandenput stelt zich de vraag of deze leeftijdsbepaling vandaag de dag nog nuttig is. “Een studentenjob mag je al uitoefenen vanaf 15, waarom mag je niet ondernemen vanaf die leeftijd? Er zijn heus veel minderjarigen die hun eerste stappen als ondernemer al zetten. Denk aan het herstellen van computers en bouwen van sites, maken van fotoreportages en dergelijke meer. Dat gebeurt nu illegaal en in het zwart.”

Concreet wil Vandenput minderjarigen ouder dan 15 jaar toelaten om economische handelingen te stellen mits toestemming van de ouders en familierechtbank. Deze activiteiten vallen buiten het kader van kinderarbeid omdat ze uitgaan van de minderjarige zelf en hij of zij ze uit vrije wil en onafhankelijk uitvoert. Desalniettemin blijft de sociale inspectie uiteraard ten volle bevoegd om vaststellingen te doen inzake kinderarbeid, en om waar nodig op te treden als dergelijke misbruiken zich zouden voordoen. De minderjarige wordt ook bekwaam op te treden als eiser of verweerder volgens het Gerechtelijk Wetboek in zaken die hun economische activiteit aanbelangen.