Hoeilaart geeft 17ha open ruimte terug aan natuur en dier!

Tijdens de gemeenteraad van 14 december 2020 werd de gedeeltelijke herziening van het Structuurplan besproken en voorlopig vastgesteld. Het zal de openruimtestructuur, de bebouwde structuur en de afstemming tussen beiden beter in kaart brengen. “95% van de inwoners vroeg ons in 2018 om Hoeilaart groen en landelijk te houden. In deze herziening geven we in totaal 17ha potentieel woongebied terug aan natuur en dier. Dat is het equivalent van ongeveer 35 voetbalvelden” vertelt Burgemeester Tim Vandenput.

Open ruimte bewaren

Meer dan de helft van de oppervlakte van de gemeente is groen: het Zoniënwoud. Ook in het centrum en in woonwijken vinden we veel groen terug. Hiervan zijn sommige delen sinds 1984 ingekleurd als Woonuitbreidingsgebied of Reservegebied voor woonwijken. “Deze potentiële woongebieden willen we nu definitief teruggeven aan de natuur en de dieren in de vorm van open ruimte” gaat Vandenput verder. Tijdens het referendum dat zijn partij hield in 2018 werd de vraag om Hoeilaart landelijk te houden positief bevonden door 95% van de inwoners. “We voegen nu de daad bij het woord, ik ben blij dat we deze stap samen met de inwoners gaan zetten” aldus de Burgemeester.

Bebouwde structuur centraliseren

Prognoses van Vlaanderen zeggen anderzijds dat er tegen 2035 ongeveer 1700 mensen extra in Hoeilaart zullen wonen. Dit vraagt een 700-tal extra woongelegenheden tegen dan. “Er is nog ruimte voor een 300-tal nieuwe woningen in RUP Kern. Verder willen we interessante gebieden die nauw aansluiten bij die kern verder verdichten” gaat Vandenput verder. Op de woonassen naar beide treinstations Hoeilaart en Groenendaal alsook in de stationsomgeving van Hoeilaart zelf zullen meer woningen kunnen staan in de toekomst. “Hiermee volgen we volledig wat Vlaanderen en de Provincie willen: wonen organiseren op wandel- en fietsafstand van mobiliteitsknooppunten”.

Speciale aandacht voor jongeren

Hoeilaart nam in het verleden al verschillende initiatieven om jonge mensen in de gemeente te houden. “Dit blijven we doen door in nieuwe projecten in de kern een voorkooprecht af te dwingen voor jonge doelgroepen” zegt Vandenput. Nieuwe woonvormen zoals co-housing en Tiny houses zullen in de toekomst mogelijk worden gemaakt met deze herziening. “De jeugd hier houden is één van de hoogste prioriteiten van het gemeentebestuur” bevestigt de Burgemeester.

Inspraak voor inwoners

Na de voorlopige vaststelling door de Gemeenteraad zal er vanaf midden januari 2021 een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Inwoners zullen gedurende 3 maanden de kans krijgen om het dossier in detail in te kijken. “Dit is een oefening die we al 4 jaar voorbereiden met de Gecoro en ons studiebureau. Nu is het de beurt aan alle inwoners om hun suggesties en eventuele bezwaren naar ons toe te sturen. Ik ben verheugd dat we dit samen met alle inwoners kunnen doen”

De documenten zullen digitaal ter beschikking worden gesteld aan de inwoners, die ook kunnen langsgaan – na afspraak – op de dienst Omgeving. “En in februari 2021 organiseren we zeker een infovergadering voor geïnteresseerden. Hoe dit zal verlopen zullen we tijdig communiceren naar iedereen” besluit de Burgemeester.

Beelden: RingTV