Wie is Tim?

In het kort

 • 49 jaar
 • Vliegtuigingenieur van opleiding
 • 15 jaar actief als Manager in de Telecom-sector
 • Burgemeester van Hoeilaart sinds 2007
  • Gemeenteraadslid sinds 2000
 • Federaal Volksvertegenwoordiger sinds 2014
  • Commissie Buitenlandse Betrekkingen (2014 t.e.m 2019)
  • Commissie Landsverdediging (2014 t.e.m 2020)
  • Commissie Mobiliteit – Luchthavendossier (2014 t.e.m heden)
  • Commissie Binnenlandse Zaken (2019 t.e.m heden)
  • Vast Comité Politie- en Inlichtingendiensten (2021 t.e.m heden)
 • Expertisedomeinen
  • Veiligheid
  • Asiel en Migratie
  • Luchtvaart
  • Defensie

Waar staat Tim voor? 

Deze legislatuur zetelt hij in de commissie Binnenlandse Zaken waar hij alle veiligheidsdossiers en Asiel en Migratie opvolgt. Naast deze domeinen focust hij ook op onderwerpen die belangrijk zijn voor onze regio: de luchthaven van Zaventem, de Ring, het Gewestelijk Expressnet en Veiligheid.

Politiek moet ten dienste staan van de burgers. De meeste goede ideeën komen uit elke Dorpstraat en Kerkstraat van ons land. Zijn drijfveer is die kloof tussen de Wetstraat en de Dorpstraat verkleinen. Hij doet aan politiek voor alle mensen, gelijkheid vindt hij de belangrijkste basiswaarde.

België is vandaag veel te complex, te traag en te duur. Daar wil hij verandering in brengen door de overheden eenvoudiger en slanker te organiseren waardoor ze sneller en betaalbaar zullen worden. Concreet wil hij minder Parlementen, minder Volksvertegenwoordigers en minder regeringen. België moet georganiseerd worden als een efficiënt bedrijf en daarom moet er werk gemaakt worden van een staatsvereenvoudiging waarbij efficiëntie centraal staat. Herfederaliseren is hiervoor een instrument. Waarom? Omdat de burger niet wakker ligt op welk niveau zaken geregeld worden. Wél van hoeveel het u kost en wat u ervoor in de plaats krijgt. De dienstverlening naar de burger, gezien vanuit het standpunt van de burger, moet centraal staan bij het hertekenen van ons land.  

De veiligheid garanderen voor onze burgers is één van dé kerntaken van de federale overheid. Volgens Tim betalen wij vandaag te veel belastingen voor nutteloze zaken terwijl vele veiligheidsdiensten met de handen in het haar zitten. We moeten België veilig houden door verder te investeren in Defensie, Politie, Justitie, Hulpverlenings- en Inlichtingendiensten. Er moeten voldoende mensen zijn die in deze instellingen hun beschermingstaak volledig en veilig kunnen uitvoeren.