Van Quickenborne en Vandenput willen resolutie over nieuw afschakelplan

Kamerleden Vincent Van Quickenborne en Tim Vandenput willen een parlementaire resolutie die lessen trekt uit de hoorzittingen over een mogelijk stroomtekort. “Daarin moet zeker de vraag gericht worden om meteen te werken aan een verbeterd afschakelplan dat vanaf volgende winter inzetbaar moet zijn.”

De gemengde Kamercommissie Energie en Binnenlandse Zaken vergaderde de afgelopen weken meermaals nadat door het uitvallen van Doel 4 het gevaar van een mogelijk stroomtekort in de winter opdook. “Alle relevante spelers zoals Elia, de CREG, Electrabel, het FANC, de minister van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris voor Energie werden gehoord. Nu moet het parlement haar conclusies trekken en actie ondernemen”, zegt Vincent Van Quickenborne.

Open Vld heeft steeds ingezet op het vermijden van de inwerkingtreding van het afschakelplan. “Pas paniquer, mais éviter, was ons devies. Het afschakelplan is te vermijden, zeker nu we weten dat Doel 4 opnieuw operationeel zal zijn. Maar we moeten ook sterk inzetten op vraagsturing samen met grootverbruikers, een sensibiliseringscampagne, alsook op een verhoogde importcapaciteit uit het buitenland.”

Wat die laatste vraag betreft, heeft de CREG haar rol als energieregulator goed gespeeld. “Netbeheerder Elia onderschat het potentieel van de import. De CREG en de regering moeten het been stijf houden en eisen dat Elia de importcapaciteit met 1000 MW verhoogt.”

Vorige zitting lanceerde Van Quickenborne het idee om een grootschalige informatiecampagne op te starten om de burgers te sensibiliseren voor een rationeler en zuiniger energieverbruik. Staatssecretaris voor Energie Fonck vertelde vanmiddag dat deze campagne op 15 oktober van start gaat, in samenwerking met de regionale regeringen en de relevante actoren. “Daarnaast blijft het van cruciaal belang dat onze bedrijven één contact- en informatiepunt hebben om zich te informeren over mogelijke stroomtekorten en de gevolgen daarvan. Het nieuwe infonummer is een stap in de goede richting.”

De liberale fractie wil alleszins dat het afschakelplan onmiddellijk wordt herzien met oog op de winter van 2015-2016. “Het huidige plan dateert van 2005, is verouderd en is niet altijd even logisch opgebouwd. Zo zou de haven van Gent afgeschakeld worden, onaanvaardbaar vanuit economisch oogpunt. Tegen de winter van 2015-2016 moet er dus een nieuw plan klaarliggen dat alle kritieke infrastructuren en economische polen ontziet. Die eis moeten we verwoorden in een resolutie gericht aan de nieuwe regering.”

Volksvertegenwoordiger Tim Vandenput drong aan op duidelijkheid omtrent richtlijnen die aan lokale besturen zullen gegeven worden. “Als burgemeester kijk ik uit naar de ministeriële besluiten die aangeven welk elektriciteitsverbruik verboden wordt wanneer een stroomtekort dreigt. Ik denk dan aan kerstverlichting, ijspistes en dergelijke meer. Het is duidelijk dat alle kleine beetjes kunnen en zullen helpen.”