Samen energie besparen is het beste plan

Alles moet op alles worden gezet om het afschakelingsplan te vermijden. Het is daarom cruciaal dat we inzetten op een campagne die ons aanzet om minder elektriciteit te verbruiken tijdens piekperiodes. Als we bij die piekmomenten allemaal bewust omgaan met energie, dan vermijden we een scenario waarbij het licht uit gaat. Zo’n scenario wil niemand en heeft nefaste gevolgen voor het grootste Belgische bedrijf in onze economie: de KMO.

Tijdens de commissie Energie en Binnenlandse Zaken stelde Volksvertegenwoordiger Tim Vandenput vast dat er schot in de zaak komt. Plannen bij de Belgische en Provinciale Overheid worden meer concreet. “We zijn er nog niet. Veel informatie moet nog worden samengebracht om de mensen volledig te informeren. Het belangrijkste is dat we samen werken om minder energie te verbruiken. Dat is bovendien goed voor onze bedrijven, gezinnen, het milieu en voor onze portefeuille” zegt Vandenput.

Intense sensibilisatiecampagne

Volksvertegenwoordiger Tim Vandenput vindt dat alles moet gedaan worden om een afschakeling te vermijden: “We pleiten dat alle beschikbare capaciteit wordt ingezet. Alle burgers moeten worden ingelicht over hoe ze minder energie kunnen verbruiken tijdens piekmomenten deze winter. Ik pleit voor een intense sensibilisatiecampagne die ons op korte en lange termijn moet helpen om de energiebevoorrading veilig te stellen.”

Een delegatie van de Provinciegouverneurs lichtte de geboekte vooruitgang toe: de afschakelschijven, de inventaris van levensbelangrijke bedrijven, de communicatie naar de burger door provincie en de rol van Eandis.

Grootste bedrijf van België = KMO

Ook met grootverbruikers in de industrie worden gesprekken gevoerd om grote bedrijven af te koppelen tegen een vergoeding. “Een goed plan, maar hèt grootste bedrijf in België wordt vergeten: het bedrijf dat KMO of in het Frans PME noemt: een drukker, een garagist, een beenhouwer of restaurant zullen ook zonder stroom worden gezet.” De vraag blijft of ook hiervoor een prioriteit zal gegeven worden, dit is niet duidelijk na de commissie.

Een plan maken op straatniveau wie niet of wel stroom krijgt is technisch onmogelijk voor de netbeheerders. “Daarom is het cruciaal om in te zetten op een campagne die de mensen aanzet om minder te verbruiken! Als we dat allemaal samen doen, dan zal er niets moeten worden afgeschakeld” stelt Tim Vandenput.