Meer parking aan GEN-stations

Foto door Benjamin Brolet. Dirk Van Mechelen en Tim Vandenput op het perron in Brussel-Noord.

De NMBS en Infrabel nodigden afgelopen week alle leden van de Parlementaire Commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven uit om kennis te maken met hun bedrijven. Zo konden we enkele leden van het topmanagement ontmoeten en een blik achter de schermen werpen van de nationale verkeersleiding.

De meeste pendelaars kennen de situatie rond Brussel uit eigen ervaring. Met de auto staan we stil op de Ring, Brussel is nummer één in de wereld wat betreft aantal uren in de files staan. Werkgeversorganisaties becijferen de kosten van de files rond Brussel op 207 miljoen euro per jaar. Dat is pakweg het equivalent van 4.500 jobs. Het is tijd om daar iets aan te doen!

Nieuwe abonnementsformule?

Economische en ecologische kost van een trein vergeleken met een auto
Economische en ecologische kost van een trein vergeleken met een auto

Bovenstaande cijfers tonen aan dat de rol van de auto zal moeten worden teruggedrongen ten gunste van de fiets en vooral het openbaar vervoer. Daarover is iedereen het eens. Maar hoe krijgen we al die mensen op de bus en de trein?

“Naast mijn ecologisch project voor een ondertunneling en overkapping van de Ring Oost tussen Wezembeek en Waterloo wil ik ook inzetten op voldoende parkeerplaatsen aan de GEN-Stations.” zegt Tim Vandenput. “Met het Gewestelijk Expresnet (GEN) investeren we in een betere mobiliteit en de economische groeimogelijkheden van onze hoofdstad.”

Om voldoende zuurstof te geven aan deze groei zijn veel parkeerplaatsen aan alle GEN-stations noodzakelijk. “Die grote parkeerplaatsen is men bij de ontwikkeling van het GEN gewoon vergeten en de bestaande parkings zijn te klein: ze zijn dagelijks volzet waardoor de wagens toch Brussel binnenrijden.” vervolgt Vandenput. “Ik zal ervoor pleiten om het parkeeraanbod drastisch te verhogen aan die stations. Dit kan door samen te werken tussen NMBS en de privé-actoren in de markt van de parkings. Een gecombineerd aanbod waarbij parking en treinticket in één abonnementsformule aangeboden wordt is hierbij een evidentie.”