Laatste gronden op het Nilleveld bouwklaar

Na de verkaveling van het Leen en Paloker blijven er in het gebied Nilleveld nog percelen over. Om opnieuw een gemeentelijk project te starten zijn deze gronden te zeer versnipperd en verspreid. “Het plan is gemaakt voor de eigenaars en familie van de restpercelen. Niet voor ontwikkelaars”, stelt Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

Op de Gemeenteraad van 23 oktober werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Nilleveld definitief goedgekeurd. De provincie Vlaams-Brabant had in 2010 dit als voorwaarde opgelegd bij de vergunning van de gemeentelijke verkaveling Paloker. De Vlaamse Christendemocraten stemden op dit punt tegen, met het voorwendsel dat “projectontwikkelaars vrij spel krijgen”. Dit is niet juist, CD&V oordeelt hier opnieuw zonder veel kennis van zaken.

Burgemeester Tim Vandenput licht toe: “In het verleden werden de gemeentelijke verkavelingen Leen 1, Leen 2 en Paloker inderdaad gerealiseerd door eerst de gronden aan te kopen van de eigenaars en ze daarna om te zetten naar woongebied. We hebben daarvoor ook reglementen gemaakt om de gronden toe te wijzen. De reglementen gaven voorrang aan mensen met een binding met Hoeilaart. Het betrof grote percelen die eigendom waren van enkele families. De aankoop ervan was nog beheersbaar.”

De percelen die er nu nog overblijven zijn te zeer versnipperd en verspreid om er nog een gemeentelijk project van te maken. Vandenput: “Het gaat hier om een viertal eigenaars in de Nilleveldstraat, een 8-tal in de Waversesteenweg en een 10-tal in de Rowiesstraat. Gezien de ligging en de versnippering is het onmogelijk om met iedereen een aankoopakkoord te bereiken.”

Op de vraag tijdens de Gemeenteraad aan CD&V over een alternatief voorstel kreeg de Burgemeester het resoluut antwoord “Onteigenen!”.

“Onteigenen gaan we in dit dossier zeker niet doen. We zijn ervan overtuigd dat de overblijvende percelen zullen ontwikkeld worden om familieleden een woning te geven. Dat ligt in de handen van de eigenaars. Zij zullen genoeg gezond verstand hebben om dit in de toekomst te doen en waar nodig samen te werken. Bovendien heeft het gemeentebestuur nog altijd een controlemechanisme, nl. nieuwe wegenissen moeten aansluiten op die van de gemeente.” vertelt Vandenput.

De conclusie van de Burgemeester is kort: “Dit plan is gemaakt voor de eigenaars en familie van de overblijvende percelen, niet voor ontwikkelaars. Dat had CD&V met wat goede wil ook kunnen ontdekken. Ze stemden trouwens ook tegen het voorzien van extra sport- en recreatiegebied tussen de voorgenoemde verkaveling en de spoorweg.”