Toekomstige robotindustrie moet zich in België en Europa ontwikkelen

Terwijl België de afgelopen jaren kreunde onder het wegtrekken van de industrie, moet een nieuwe generatie machines onze kleine en middelgrote ondernemingen en organisaties sterker maken. Ten koste van jobs? “Dat is de eeuwenoude discussie. De vraag die we ons moeten stellen is: wat gebeurt er als we niets doen?”

Volksvertegenwoordiger Tim Vandenput (Open Vld) was vrijdag op studiebezoek in het lab van Prof. Dr. Ir. Bram Vanderborght. Hij zorgt voor toponderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel en ontwikkelt robotica-toepassingen die mensen op verschillende manieren kunnen assisteren. We zijn ingegaan op de impact van robots op de arbeidsmarkt en hoe we het juiste ondernemersklimaat kunnen creëren zodat deze industrie zich in België en Europa kan ontwikkelen.

Robots vloek of zegen?

Volgens een Oxford studie gaan robots zowat de helft van de jobs overnemen. In Nederland zou dit 2 à 3 miljoen jobs kosten en in Frankrijk wordt rekening gehouden met een verlies van 3 miljoen jobs voor de komende tien jaar.

“Voorlopig heeft nog niemand berekend wat die revolutie zal betekenen voor de Belgische of Vlaamse arbeidsmarkt. Maar we moeten ons geen illusies maken” zegt Vanderborght (VUB). “De analyses voor Nederland of Frankrijk gelden ook voor ons. Als we liggen te slapen terwijl ze in de landen rondom ons een voorsprong nemen wordt de robotisering een dreiging. Maar als we nu op de kar springen kunnen we er een zegen van maken.”

Jobs en welvaart creëren

“We kunnen ook jobs creëren, door zelf robots te ontwikkelen en te onderhouden. Dan kunnen we zelfs productie terughalen uit lageloonlanden. En in bepaalde sectoren kunnen robots ons helpen om langer, gezonder en beter aan het werk te blijven door lastig sleurwerk over te nemen” vervolgt Vanderborght.

Volgens een studie van consultancybureau McKinsey zal de markt voor robots in 2025 groter zijn dan de huidige pc-markt. “We moeten de juiste omstandigheden creëren opdat deze toekomstige industrie in België en Europa kan groeien” zegt kamerlid Tim Vandenput (Open Vld). “Om dit te bereiken hebben we overheden nodig die samenwerken zodat we kunnen zorgen voor een duidelijk wetgevend kader waarin we rekening houden met vraagstukken rond privacy, betere toegang tot financiering, en het vlotter bekomen van vergunningen.”

“Gezien ons complex land zijn heel wat overheden betrokken om wetgeving klaar te maken voor de toekomst. Heel wat is voor verbetering vatbaar. Tijd voor actie dus om vergunningstrajecten eenvoudig en korter te maken en onze loonlasten drastisch te verlagen zodat de productie terug naar ons komt en voor jobs zorgt. Indien we dat niet doen, dan zullen de Chinezen of Indiërs onze robots maken en worden we een industrieel ontwikkelingsland. We kunnen als wetgevende macht best actie ondernemen door een inleidend verslag op te maken om vervolgens over te gaan tot een parlementair initiatief. Onze vooruitgangsgezinde partij kan hierin zeker een voortrekkersrol vervullen” besluit Vandenput.