Copernicaanse revolutie met KMO’s als middelpunt voor buitenlandse handel

Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld) heeft tijdens de beleidsverklaring van de Staatssecretaris van Buitenlandse Handel gepleit voor een liberale “Copernicaanse omwenteling”. Die houdt in dat de Belgische ondernemingen en niet de overheid het zwaartepunt van het beleid zullen vormen.

In de 16de eeuw formuleerde Copernicus een theorie over het universum die stelt dat de zon in het centrum staat en de planeten er rond draaien. Dit was in tegenstelling tot het wereldbeeld van destijds, waarbij de aarde werd geacht het centrum van het heelal te vormen

Als liberalen zijn we tevreden met de beleidsintenties van de Staatssecretaris omdat ze elementen bevat die zo’n Copernicaanse evolutie in de Wetstraat in gang zetten. “De beleidsverklaring gaat uit van samenwerkingsfederalisme tussen alle entiteiten in plaats van vechtfederalisme. Daar hebben onze bedrijven die willen groeien in en exporteren naar het buitenland immers niets aan. Het oude concept waarbij de overheid centraal staat met daarrond de bedrijven en burgers is volledig achterhaald. We moeten de logica omdraaien zodat burgers en bedrijven het middelpunt vormen van het beleid. Dat is de echte Copernicaanse revolutie waar wij willen aan werken!” stelt Kamerlid Vandenput.

Het grootste bedrijf van België heet ‘KMO/PME’

De vraag die we bij deze beleidsverklaring stellen: worden onze bedrijven er beter van? “Het is evident dat de federale bijdrage een stevige meerwaarde heeft voor onze bedrijven. Denk maar aan het verbeteren van de markttoegang, het diplomatiek en informeel netwerk in het buitenland. Dat geldt zeker ook voor het toevoegen van een belangrijk economisch luik bij elk staatsbezoek aan het buitenland.” licht Tim Vandenput toe.

“Deze beleidsverklaring legt de nadruk op de kleine en middelgrote bedrijven (KMO’s). We mogen niet uit het oog verliezen dat alle kleine bedrijven samen de grootste werkgever van ons land vormen. Voor een kleine KMO is het vandaag minder evident om internationaal te gaan dan voor een groot bedrijf. Zeker op verre markten is dit het geval! Die markten toegankelijk maken voor de KMO’s alsook de administratieve rompslomp hiervoor vereenvoudigen is één van de topprioriteiten voor deze regering. Het gaat hier tenslotte om bestaande jobs veilig te stellen en er nieuwe te creëren zodat de welvaart van onze gezinnen kan worden veiliggesteld”, eindigt Vandenput.