Resultaten Referendum: “1 op 5 gezinnen neemt deel”

Onze ploeg kwam terug op huisbezoek. We hadden samen tal van constructieve en leuke gesprekken. Iedereen waardeert die inspraak en ook het feit dat we rekening houden met jullie ideeën en opmerkingen. Hoeilaart gaat met de liberalen de goede kant op. Natuurlijk is alles nog niet perfect, er is zeker nog werk aan de winkel.

Op anderhalve maand namen 953 inwoners van Hoeilaart deel aan het derde Hoeilaarts referendum. Dat is 3% meer als in 2012. Iedereen kon zijn mening geven over 13 stellingen, online of via papieren brochures. Met een gemiddelde deelname van 22% van de huishoudens is deze volksbevraging de grootste in de politieke geschiedenis van onze gemeente. De antwoorden via sociale media zijn zoals die op papier anoniem, maar tonen aan dat de deelname van mannen en vrouwen in evenwicht is. Daarnaast weerspiegelt het ook goed de samenstelling van de bevolking. Dat maakt de resultaten van deze bevraging representatief.

Het doet ons veel plezier dat zoveel burgers de tijd namen om mee na te denken over hoe we Hoeilaart verder kunnen laten evolueren. Onze dank hiervoor. Hier kan u de resultaten lezen en hoe we er verder mee aan de slag zullen gaan.

Tim Vandenput
Uw Burgemeester

John Kumps
Voorzitter Open Vld Hoeilaart

Stelling 1: “De straatverlichting mag gedoofd worden tussen 23u00 en 6u00”

schermafbeelding-2016-09-26-om-15-02-32

In de buurgemeenten wordt de openbare straatverlichting reeds gedoofd. We zullen een project onderzoeken om het doven van deze verlichting ook in onze gemeente op termijn mogelijk te maken. Een paar cijfers, de investering in het netwerk zou zo’n 7000 euro kosten en op jaarbasis kan dit 40.000 euro besparen. Er zullen in dat scenario ook bijkomende maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te garanderen zoals onder meer reflecterende verkeersaanduidingen op en naast de openbare weg.

We doen dit onderzoek in overleg met het B.I.V.V. (Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid) en in samenwerking met netwerkbeheerder Eandis. Op kortere termijn gaan we straten oplijsten waar nog oude palen en lampen staan. Deze verbruiken heel wat energie en we willen deze laten omschakelen naar dimbare LED verlichting wat energie-efficiënter en qua verbruik goedkoper is.

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-41-15

 

Stelling 2: “Een fietsdeelsysteem zoals Villo of BlueBike zou een meerwaarde zijn”

schermafbeelding-2016-09-26-om-15-02-43

Zowel voor toeristen als voor inwoners zou het prettig zijn dat zij zich meer per fiets door Hoeilaart kunnen verplaatsen. We zullen lokale ondernemers vragen of ze interesse hebben om één sterk, gezamenlijk fietsdeelsysteem op te zetten en uit te baten.

Door een toename van het toerisme zal de lokale economie hier wel bij varen. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat fietsende klanten goed zijn voor de lokale economie: ze kopen weliswaar minder per be- zoek, maar komen vaker terug en besteden uiteindelijk meer. Een fietsdeelsysteem kan ook het gebruik van de auto in onze gemeente terugdringen, wat positief is voor de veiligheid en de CO2-uitstoot vermindert.

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-42-22

 

Stelling 3: “De gemeente blijft financieel tussenkomen in het openbaar busvervoer”

schermafbeelding-2016-09-26-om-15-02-54

Vandaag betaalt de gemeente 20% van een Buzzy Pazz voor de jongeren en stelt 10-rittenkaart gratis ter beschikking voor haar inwoners voor verplaatsingen binnen de gemeentegrenzen. Dit kost zo’n 30.000 euro per jaar.

We blijven het openbaar busvervoer financieel ondersteunen en zullen op zoek gaan naar verbeteringen. We bekijken of we dit intergemeentelijk kunnen uitbreiden zodat verplaatsingen naar de buurgemeenten ook ondersteund worden. We bekijken daarbij de optie om de 10-rittenkaarten te vervangen door het bestaand sms-systeem van De Lijn of om ook op andere abonnementen korting te bieden.

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-42-31

 

Stelling 4: “De gemeente moet investeren in veiligheidscamera’s in de straat en het openbaar domein”

schermafbeelding-2016-09-26-om-15-03-04

We hebben deze legislatuur een investering gedaan van 350.000 euro voor de installatie van 18 camera’s voor nummerplaatherkenning (ANPR) aan belangrijke invalswegen in onze politiezone. Daarbovenop komt dit jaar een extra investering van 150.000 euro voor bijkomende ANPR-camera’s. Voor veiligheidscamera’s van andere types bekijken we momenteel plekken waar overlast gekend is. Deze maatregelen moeten voor ons steeds kaderen in een integrale veiligheidsaanpak.

Uw privacy is gegarandeerd. De geregistreerde gegevens worden maximum 30 dagen bewaard en daarna vernietigd, tenzij de nummerplaat betrokken is bij een onderzoek. De live-beelden worden enkel door of onder toezicht van politiemensen bekeken. Bij het gebruik van de ANPR-technologie worden de verschil- lende wetgevingen gevolgd zoals de Camerawet, de Privacywet en de Wet op het Politieambt.

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-42-40

 

Stelling 5: “De kerk mag voor andere dingen als erediensten worden gebruikt”

schermafbeelding-2016-09-26-om-15-03-16

De kerk is eigendom van de Kerkfabriek. De gemeente komt jaarlijks tussen voor ongeveer 15.000 euro voor het onderhoud van hun patrimonium. Er bestaat vandaag een constructieve samenwerking en ver- standhouding met de Kerkgemeenschap. Momenteel gaan er al een aantal activiteiten door zoals de opening van het Druivenfestival, Hoeilanders zingen, … We zullen er steeds voor ijveren om patrimonia zoals deze optimaal te benutten.

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-42-47

 

Stelling 6: “De samenwerking met onze buurgemeenten mag uitgebreid worden naar Waalse en Brusselse buurgemeenten”

schermafbeelding-2016-09-26-om-15-03-28

Vandaag werken we voor Sport, Toerisme, het Huis van het Kind en graffitikunst al samen met Overijse. Ook het uitwerken van taal- en sportkampen gebeurt in samenwerking met de ons omringende gemeen- ten. Daarnaast pleiten we voor een toerismeroute. Terhulpen is hiervoor al vragende partij. In een ideaal scenario lopen de wandel-, fiets- en paardenroutes van het Zoniënwoud over de drie gewesten heen met stopplaatsen bij elke poort: van Tervuren naar Jezus-Eik, over Groenendaal en Bosvoorde, naar Terhulpen en Waterloo.

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-42-54

 

Stelling 7: “Gemeentelijk patrimonium mag verhuurd worden als flexibele werkplek voor zelfstandigen”

schermafbeelding-2016-09-26-om-15-03-38

Voor ondernemers in de digitale economie zoals (startende) IT’ers, grafische vormgevers, … is er nood aan zo’n werkruimte in onze regio. Eventueel ook voor muzikanten. Mits een kleine vergoeding voor elektriciteit en internet kan een gemeentelijk lokaal opengesteld worden. Zo kunnen gemeentelijke gebouwen efficiënter worden gebruikt en wordt ons bruisend en ondernemend imago versterkt. We denken hierbij aan het GC Felix Sohie. Deze ideeën liggen voor advies bij de Raad van Beheer van het GC Felix Sohie.

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-42-57

 

Stelling 8: “De politie gebruikt best ook nieuwe technologie zoals sociale media”

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-36-25

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-46-44

Nieuwe technologieën zoals ANPR-camera’s zorgen vandaag al voor meer doelgerichte acties door de politie, dit willen we ook verder zien evolueren in andere domeinen. Bij de buurten en wijken die elkaar via de mobiele applicatie WhatsApp waarschuwen bij onraad of verdachte situaties, neemt het aantal effectieve woninginbraken tot de helft af. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Tilburg.

Het buurtinformatie netwerk (BIN) van onze gemeente is met een initiatief bezig rond Whatsapp. Daarnaast onderzoekt de politie de toepassingen van sociale media om deze in de toekomst te implementeren.

 

Stelling 9: “Sterke drank mag geschonken worden aan meerderjarigen op alle openbare activiteiten in Hoeilaart”

schermafbeelding-2016-09-26-om-15-04-54

Vandaag bestaat er een gemeentelijk alcoholbeleid. Het schenken van sterke drank (gin&tonic, whiskey, jenever, …) kan niet tijdens het Druivenfestival, Meifeesten en de kerstmarkt of andere evenementen waar meerdere groepen/verenigingen drank aanbieden. Voor andere activiteiten kan een aanvraag tot uitzondering op het schenken van sterke drank ingediend worden (www.hoeilaart.be). Het alcoholbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd in samenwerking met de adviesraden.

Voor Open Vld ligt de verantwoordelijkheid bij diegene die de drank schenkt en wie het drinkt. Daarom is er een belangrijke rol weggelegd voor sensibilisering.

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-43-20

 

Stelling 10: “De gemeentelijke subsidies zetten aan tot investeren in energiebesparende maatregelen”

schermafbeelding-2016-09-26-om-15-05-04

Hoeilaart wil tegen 2020 haar C02-uitstoot verminderen met 20% tegenover 2011. De huishoudens vertegenwoordigen meer dan 50% van de uitstoot in onze gemeente. Daarom is een heel uitgebreid premie- reglement opgesteld dat energiezuinige nieuwbouw en renovaties ondersteunt.

De gemeente voert de inspanningen verder op o.a. door het uitvoeren van een warmtefoto vanuit de lucht. Ook onderzoeken we mogelijkheden tot samenwerking met de privésector voor energiescans binnen in de woningen. De gemeente zet dus volop in op het verzamelen en verspreiden van informatie zodat zeer gerichte energiebesparende maatregelen kunnen genomen worden, ook voor huur- en sociale woningen.

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-43-27

 

Stelling 11:“Als de gemeenteraad online te bekijken zou zijn, zou u er naar kijken”

schermafbeelding-2016-09-26-om-15-05-16

Technologie verandert de wereld en de gemeentelijke dienstverlening evolueert mee. Informatie over en vanuit de gemeente vinden jullie op www.hoeilaart.be. Aanvragen van vergunningen en andere documenten kunnen digitaal worden ingediend en afgehandeld. Uiteraard kan u blijven rekenen op de goede dienstverlening van ons gemeentelijk personeel aan het loket.

We hebben in augustus eveneens de stap gezet om te vergaderen op de gemeenteraad met de hulp van een digitaal platform. Het is vanaf september dus definitief afgelopen om met een hoop papieren te sleuren op de gemeenteraad.

Naar de toekomst toe zal eveneens een groot scherm worden voorzien in de zaal van de gemeenteraad voor journalisten en inwoners. Zo kan iedereen aanwezig gemakkelijk de onderwerpen volgen. Voor het online bekijken van de gemeenteraad zullen we een onderzoek doen bij andere gemeenten waar dit goed werkt. We houden daarbij rekening met de kostprijs en het aantal unieke kijkers.

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-43-37

 

Stelling 12: “Het beleid van het huidige bestuur is mijn stem waard”

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-26-45

Stelling 13:“Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stem ik op dezelfde partij als in 2012”

schermafbeelding-2016-09-28-om-15-26-54

Er bestaat een grote groep zwevende kiezers zoals altijd naar voor komt in electoraal onderzoek en dit wordt bevestigd door ons referendum. Het is daarom dat wij vele initiatieven blijven nemen om de burgers correct te informeren en te voorzien van feiten.