Defensie: Open VLD wil alle militairen uit het straatbeeld tegen juni

Een concreet, stelselmatig afbouwplan om Operatie Vigilant Guardian te laten uitdoven. Dat vraagt Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput aan de regering in een resolutievoorstel. ‘Ze bieden een vals gevoel van veiligheid.

Sinds 2015 patrouilleren militairen door de straten van grote steden en op dreigingsgevoelige plekken zoals de luchthaven. Onder de naam Operatie Vigilant Guardian zijn maximaal 550 militairen inzetbaar in het straatbeeld. Op dit moment zijn dat er effectief ongeveer 420.

Sinds 2015 patrouilleren militairen door de straten van grote steden en op dreigingsgevoelige plekken zoals de luchthaven. Onder de naam Operatie Vigilant Guardian zijn maximaal 550 militairen inzetbaar in het straatbeeld. Op dit moment zijn dat er effectief ongeveer 420. Vorige maand dacht minister van Defensie Philippe Goffin (MR) er nog luidop over na om het bestand af te bouwen tot 200, met een reserve van 100 snel inzetbare soldaten. Maar zover is het niet gekomen. Onder meer op aangeven van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) bleef de operatie ongewijzigd. De verlenging van Vigilant Guardian komt iedere maand ter sprake op de ministerraad.Open VLD wil nu dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een vermindering.

Kamerlid Tim Vandenput diende daarom een voorstel van resolutie in die de regering oproept om een ‘concreet en doeltreffend stelselmatig afbouwplan te implementeren’. Tegen juni moet de regering operatie beëindigen. Dat afbouwplan had er eigenlijk al moeten liggen, klinkt het. ‘In december zei minister De Crem dat er een plan op tafel ligt en de bevoegde veiligheidsdiensten overleg plegen. Ondanks het feit dat de dialoog al geruime tijd plaatsvindt, en de militaire staf vragende partij is, bestaat er geen duidelijkheid over de inwerkingtreding. ‘De Open VLD’er vraagt dat het leger zich terug op zijn kerntaken kan richten, zeker omdat het dreigingsniveau al sinds begin 2018 op 2 staat. ‘Er zijn militairen actief die sinds hun aanstelling alleen nog maar patrouilleerden op straat. Dat kan niet de bedoeling zijn.’ Hij wijst ook op het dreigend personeelstekort bij Defensie.

Er zijn bovendien vragen te stellen bij de effectiviteit van de operatie, luidt het. Vandenput zegt dat de militairen een ‘vals gevoel van veiligheid’ bieden. ‘Hoewel de militairen in het straatbeeld door de Belgen geliefd en gewend zijn, dragen ze niet bij tot de effectieve veiligheid van de bevolking.’ Vandenput kijkt voor die taken in de richting van de federale politie. Met andere woorden: de bevoegdheid van Pieter De Crem. Op 22 januari deed chef Defensie Marc Compernol in zijn nieuwjaarstoespraak al een gelijkaardige oproep aan de regering. ‘Er moet een oplossing komen voor de steun die wij leveren aan de politie’, luidde het toen.

Tex Van berlaer ■