“Klant eindelijk centraal bij de NMBS, zoals in elk bedrijf”

Deze week stelde Minister van Mobiliteit Galant haar strategische visie op de NMBS voor aan de commissie Infrastructuur van het Federaal parlement. Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld) reageert tevreden omdat de klant het uitgangspunt wordt in de bedrijfsvoering en investeringen. Het is nu zaak om dit plan en de principes ook op het terrein uit te rollen.

Het is algemeen gekend dat de NMBS verre van een performant bedrijf is. Mobiliteitsminister Galant werkte op basis van het regeerakkoord een ambitieus moderniseringsplan uit voor de Belgische spoorwegen. “De nood daaraan is groot” zegt Vandenput. Er is een versnippering van de financiële middelen, de laatste 10 jaar verhoogde de schuldgraad jaarlijks met 200 miljoen euro zodat we nu met een totaal van 4 miljard euro schuld zitten. De spoorweginfrastructuur is verouderd en de commerciële inkomsten zijn de laagste in Europa.

Horizon 2020

De feiten spreken voor zich: met een netwerk van 3595 km sporen komen we aan een gemiddelde dichtheid van 70 reizigers per lijn en dat elke dag. In Nederland is dat gemiddelde 144 personen op een netwerk dat 3013 km is, in Engeland is het gemiddelde 99.

Het gevolg hiervan is dat de duurzaamheid van de Belgische spoorsector in gevaar is. Zeker met het oog op de geplande Europese liberalisering van de spoorweginfrastructuur. “Indien er nu niet wordt ingegrepen zullen we in 2020 niet meer op Belgische treinen zitten maar gegarandeerd op Duitse, Franse of Nederlandse treinen die veel performanter zullen zijn”, aldus Vandenput. Daarom wil Minister Galant een drastische ommekeer starten waarbij de klant, het personeel en de belastingbetaler centraal staan.

“De klant dat zijn u en ik! Het is dan ook positief dat de klantenervaring het uitgangspunt zal worden voor het nieuwe beheerscontract en de investeringsplannen” gaat Vandenput verder: “De stiptheid zal verbeterd worden, de diensten naar de klant worden uitgebreid en de 200 verschillende tarieven zullen merkelijk eenvoudiger worden gemaakt. Ook zullen er tegen 2030 ongeveer 160.000 bijkomende zitplaatsen in treinen komen. Op vlak van veiligheid wordt er blijvend geïnvesteerd in de treinstellen en infrastructuur. De reizigers zullen tevens toegang krijgen tot draadloos internet.”

Voor het personeel komen er betere tijden dan nu het geval is. Alle mensen zullen een duidelijke functiebeschrijving krijgen evenals een objectieve evaluatie. Ze zullen aangemoedigd worden om vele administratieve zaken te vereenvoudigen. De huidige jaarlijkse performantieverbetering van 1,2% moet drastisch verhoogd worden naar 4%. De management functies zullen afgerekend worden op hun resultaten en niet op hun aanwezigheid. Kortom, het personeel zal erop gericht worden om de klant te helpen en niet meer onder het juk van de vakbonden te blijven werken.

Gewestelijk Expressnet rond Brussel

De belastingbetaler betaalt vandaag jaarlijks 3 miljard euro voor de NMBS en Infrabel. Per Belg komt dat neer op €272,- per jaar aan het Belgisch spoorbedrijf. Vandaag krijgt de belastingbetaler een bedrijf met schulden zonder enige efficiëntie in ruil. Hier wil de Minister ook snel verandering in brengen: de financiële situatie moet terug gezond worden, de schulden worden afgebouwd en grote investeringen moeten in overleg gebeuren tussen NMBS en Infrabel. Vandenput geeft een voorbeeld: “De werken aan het Gewestelijk Expressnet (GEN) zullen in totaal 3 miljard euro kosten. Met 2 miljard euro was dat ook gelukt indien er beter en regelmatiger overleg was tussen beide actoren.” De Minister wil tenslotte de Raden van Bestuur in de toekomst niet meer bevolken met politici maar wel professionaliseren met deskundigen.

Nu resultaten boeken

Voor ons ligt nu een ambitieus plan waar hard aan gewerkt zal moeten worden. In tegenstelling tot haar voorgangers heeft Minister Galant wel een visie en wil ze daadkrachtig dingen vooruit laten gaan. Binnen deze federale regering met de liberalen aan het stuur is de kans heel groot dat dit ook zal lukken. Zonder bang te zijn van sociaal overleg en zonder bang te zijn van de dreigingen van de vakbonden. Iedereen heeft er alle belang bij om mee te werken, want als dat niet gebeurt is er in de toekomst geen werk meer bij de NMBS!