“Geleidelijke bevolkingsevolutie in Hoeilaart”

De bevolking in de Vlaamse Rand zal de komende tien jaar sneller toenemen dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt althans uit de schattingen van de studiedienst van de Vlaamse overheid. De gemeente Hoeilaart vormt daarop een uitzondering. “Volgens deze studie zal in 2024 onze gemeente 213 extra inwoners tellen. Met de geschatte aangroei van 2% liggen we onder het Vlaamse gemiddelde” zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

De studiedienst van de Vlaamse overheid verwacht dat de bevolking in Vlaanderen de komende tien jaar met 4% zal toenemen. In de Vlaamse Rand ligt de verwachte groei een stuk hoger: 6%. Voor onze gemeente ligt de aangroei van de bevolking met 2% een stuk onder het gemiddelde. “Het is een goed teken wanneer de bevolking van steden en gemeenten groeit. Moest dat krimpen is dat meestal een teken van economische neergang. We groeien en dat betekent dat het hier goed is om te wonen en te ontspannen” licht Burgemeester Vandenput toe.

Residentiële en groene gemeente

De Vlaamse Rand wordt in de studie afgebakend als een groep van 19 gemeenten die grenzen aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Onze gemeente wordt samen met Overijse en Tervuren ingedeeld als residentiële gemeente.

Specifiek voor onze kern moet het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voorkomen dat handelspanden rond het gemeenteplein worden omgebouwd tot appartementen. “Als liberalen willen we de bestaande winkels en horeca doen bruisen in het centrum”, gaat Vandenput verder. “Daarnaast bepaalt het RUP welke straten in de dorpskern geschikt zijn voor meergezinswoningen en welke voor eengezinswoningen. Daarnaast wordt het aantal bouwlagen beperkt, en blijft de groene ruimte behouden.”

Jonge gezinnen

Hoeilaart zit helemaal op schema om het bindend sociaal objectief te halen. Dat wil zeggen dat het tegen 2020 minstens 73 sociale huurwoningen, 34 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels moet realiseren. “Wij trachten door het ontwikkelen van projecten zoals op het Felix Sohieplein, ‘Den Travoo’ en de verkaveling Paloker, de jongeren die in Hoeilaart opgegroeid zijn, de kans te geven om hier te blijven wonen. Dat is niet eenvoudig omdat de vastgoedprijzen hoog liggen door o.a. de nabijheid van de hoofdstad van Europa” aldus Eva De Bleeker, Schepen van Wonen.

Een geleidelijke optimalisatie van de woonomgeving staat centraal door efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ruimte, nieuwe woonvormen, en voldoende buitenruimte. “De ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten deze evolutie in goede banen leiden, en waar nodig temperen of stimuleren.” zegt Vandenput

Geen Bokrijk

“Echter zijn er conservatieve geesten die dromen van Hoeilaart als een soort Bokrijk aan de IJse. Een idyllisch beeld uit een lang vervlogen verleden. Ze herhalen tot in den treure dat onze gemeente sterk zou verstedelijken. Ze hebben ongelijk, want hun stelling wordt opnieuw onderuit gehaald door deze nieuwe cijfers.” vertelt gemeenteraadslid Roby Guns (Open Vld).