Minister Galant op bezoek in Hoeilaart

Vandaag heeft Jacqueline Galant als Minister van Mobiliteit een kort en heel constructief bezoek gebracht aan Hoeilaart. We hebben een goed gesprek gehad op ons mooi gemeentehuis over dossiers die van belang zijn voor Vlaams-Brabant, waaronder de vliegroutes en de vliegwet-in-wording, het Station van Hoeilaart, Groenendaal en natuurlijk duurzame mobiliteit voor de Ring Oost.

Minister Galant is bezig aan een ronde bij betrokken gemeenten in het dossier van de vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven van Zaventem. De discussies over de spreiding van de vliegtuigen zijn niet nieuw. Het is belangrijk om te benadrukken dat in deze de veiligheid op de eerste plaats komt.

Ik ben er van overtuigd dat het in deze fase cruciaal is om dit dossier weg te houden van rechtbanken en van de magistratuur. Als rechters verder blijven beslissen om vliegroutes te wijzigen en te schrappen, dan vliegt er binnenkort geen enkele luchtvaartmaatschappij meer op Brussels Airport. Dat wil ik vermijden, want de luchthaven vormt één van de belangrijkste economische polen in onze provincie die voor meer dan 38.000 jobs zorgt.

De politiek moet eens duidelijk hierin zijn verantwoordelijkheid nemen, niet de rechters of actiegroepen. In het verleden heb ik reeds met de liberale collega’s aangedrongen op de creatie van een zogenaamde vliegwet. Die moet een stabiel wettelijk kader creëren die de luchtvaartmaatschappijen en Brussels Airport rechtszekerheid bieden om zich economisch verder te ontwikkelen, met aandacht voor de leefbaarheid. Zo’n wet verhindert daarnaast dat een minister op eigenzinnige wijze veranderingen kan doorduwen zoals in de vorige legislatuur spijtig genoeg is gebeurd. De vliegwet zal concreet het gebruik van de pistes opleggen in functie van de meest veilige manier van opstijgen en landen én vliegroutes opleggen die een billijke spreiding realiseert over Vlaams-Brabant (noord- en oostrand) en over Brussel. Minister Galant is hard aan het werk om die Vliegwet concreet te maken. Ik heb vertrouwen in de Minister dat ze in een geest van samenwerking en voldoende dialoog zeker in dit opzet zal slagen.

Verder heb ik de plannen rond het station en de poortfunctie Groenendaal toegelicht. De Minister vond het positief dat het station van Groenendaal binnen afzienbare tijd zal gerestaureerd worden. Ze hechtte ook veel belang aan de parking die er zal komen, dit om meer mensen op de huidige en toekomstige treinverbindingen te zetten. Ze bevestigde ook dat een nieuw vervoersplan in 2017 er zal komen, met inspraak voor de lokale besturen en gebruikers. Met de Minister heb ik afgesproken om in contact te blijven zodat dingen vooruit gaan op deze site.

Enkel door samen te werken, hand in hand tussen gemeenten, Gewesten en de Federale Overheid kunnen dingen vooruit gebracht worden. Dat is wat we de volgende jaren gaan doen!