1 jaar parlementslid!

Interview door Michel Van Mullem voor het weekblad De Serrist

HOEILAART – We wilden al langer eens met de Hoeilaartse burgervader een terrasje doen om hem aan de tand te voelen over een reeks al dan niet hete politieke hangijzers. Dat plan kwam afgelopen weken in stroomversnelling toen onze uitgever zijn ontgoocheling uitte omdat het gemeentebestuur voor een andere drukker had gekozen met betrekking tot het nakende Druivenfestival. Euh,… wij gingen met z’n allen toch in Hoeilaart kopen?…

– Met uw permissie vallen we meteen met de deur in huis… Er ontstond bij de drukkerij van deze krant enig ongenoegen omdat de gemeente besloot om voor het drukwerk met betrekking tot het Druivenfestival niet langer bij De Serrist aan te kloppen. Meer nog, de opdracht zou naar een drukkerij in… Kampenhout gaan waar uw vrouw vandaan is.

Tim Vandenput (Open Vld): ‘Ik begrijp de ontgoocheling van De Serrist als zij een opdracht ontlopen. Concreet gaat het om een opdracht(je) van ongeveer 4.000 euro voor het drukken van de speciale festivaleditie van Hier Hoeilaart. Je moet weten dat het Druivenfestival een budget heeft van 170 à 180.000 euro en er is destijds beslist om dat extra-nummer van Hier Hoeilaart binnen dat festivalbudget te halen. De edities van Hier Hoeilaart van over het hele jaar worden gedrukt bij De Serrist en dat zullen we blijven doen. Omdat we die special daar hebben uitgelicht, moest er weer een bestek worden opgevraagd bij diverse drukkers. Dat is wettelijk bepaald. De betrokken dienst heeft die opdracht uitgeschreven en bij een zestal drukkerijen werd hun prijs gevraagd. Drie hebben gereageerd. De betrokken dienst maakte een evaluatie en besloot de goedkoopste drukker aan te duiden. De Serrist werd tweede omdat het 750 euro duurder was. Bij die toewijzing is het mij niet echt opgevallen dat de nieuwe drukker in Kampenhout is gevestigd. Nu wordt daar natuurlijk allusie op gemaakt. Ik vind het een beetje zielig van de auteur van het stuk in De Serrist en op Hoeilander.be dat hij poneert dat het erg is voor de plaatselijke economie en voor De Serrist in het bijzonder’.

De werkelijkheid

‘We hebben vorig jaar voor 52.600 euro drukwerk besteld bij De Serrist en dit jaar komen we wellicht weer op dat niveau. Om nu alles op een hoop te gooien en te stellen dat de gemeente niets doet voor de lokale economie… We doen heel wat inspanningen voor de centrumwinkels, er is het starterscentrum, gemeenteplein wordt heraangelegd, er is een horeca- en toerismeplan in de maak om meer volk naar hier te krijgen. Dat we dus niets doen voor onze handelaars vind ik van de pot gerukt. Ik heb meteen na de publicatie van het bewuste stuk gebeld met Claude Loits van De Serrist om hem te vertellen dat wat er te lezen stond niet de correcte weergave van de werkelijkheid was. Ik zei ook dat ik hem niets kwalijk nam want ik merkte meteen dat hijzelf de tekst niet had geschreven maar een pseudo journalist. Ik hoop dat we hiermee het publiek de juiste informatie hebben gegeven. Wij zullen overigens blijven kopen in Hoeilaart mits het niet veertig, vijftig procent duurder is dan bij een concurrent’.

'Ik vind dat je de mensen correcte informatie moet geven. Let wel, destijds zijn we in de oppositie ook kritisch geweest en hebben we geleerd hoe je oppositie voert al kwamen we vaker met ideeën en voorstellen op de proppen'. (Foto MAP)
‘Ik vind dat je de mensen correcte informatie moet geven. Let wel, destijds zijn we in de oppositie ook kritisch geweest en hebben we geleerd hoe je oppositie voert al kwamen we vaker met ideeën en voorstellen op de proppen’. (Foto MAP)

– Het ziet er naar uit dat de oppositie van de gelegenheid gebruik wilde maken om het bestuur nog eens een hak te zetten. Is dat niet hun taak in het politieke spel? Wat is precies ‘oppositie’?

Vandenput: ‘Goeie vraag. Ik volg nu meer het spel van meerderheid en oppositie in het parlement. Politici die vroeger deel uit maakten van de meerderheid zijn nu oppositieleden. Net als in Hoeilaart dus. De rol van de oppositie bestaat er in kritisch te staan tegenover het bestuur. Die houding geldt eigenlijk voor iedereen. Ook voor onszelf. Wij en onze coalitiepartner hebben een controlerende functie op wat er in de gemeente gebeurt. Iedereen kan met voorstellen voor de dag komen om Hoeilaart beter te maken. We staan open voor elk argument, elk voorstel. In het federaal parlement zie ik dat gebeuren. Hier in Hoeilaart weinig of helemaal niet. Ik heb de indruk dat een aantal mensen in de oppositie 14 oktober 2012 nog steeds niet hebben verteerd. Ik begrijp dat er zijn die dat nooit gaan verteren. Factuele zaken uit hun context halen en daarmee dan een beeld ophangen, dat vind ik niet kunnen’.

– Ik hoor de oppositie soms zeggen dat jullie hun aantijgingen met een korreltje zout moeten nemen…

Vandenput: ‘Ja, maar ondertussen hebben ze het wel geschreven. Ik vind dat je de mensen correcte informatie moet geven. Let wel, destijds zijn we in de oppositie ook kritisch geweest en hebben we geleerd hoe je oppositie voert al kwamen we vaker met ideeën en voorstellen op de proppen’.

– Het kan toch handig zijn dat de oppositie af en toe op mankementen in de gemeente wijst?

Vandenput: ‘Klopt. Een oppositie houdt ons scherp. Op een aantal vlakken doen ze dat onbewust. Hun dossierkennis is evenwel ondermaats. En daar knelt het schoentje’.

Verstedelijking

– Kan je daar een voorbeeld van geven?

Vandenput: ‘Al lang wordt geroepen dat Hoeilaart gaat verstedelijken. Het klopt dat er veel gezinswoningen bij komen. In het structuurplan Vlaanderen staat dat ‘omdat de bevolkingsaangroei zo groot is, moet het aantal woningen ook stijgen’. Ook meer alleenstaanden willen een huis betrekken. Het structuurplan zegt ook dat die woningen in het centrum moeten komen. We zijn dus volop bezig met dat structuurplan de kern aan het versterken. Trouwens, heel de Albert Biesmanslaan is in de jaren ’70-’80 ontstaan. Toen heeft de huidige oppositie hier drie hoog gebouwd. In ’84 maakten ze een algemeen plan van aanleg waarin je in heel de kern drie of vier hoog meergezinswoningen kon neerzetten. Wij zeggen -en dat is in de vorige legislatuur reeds ingezet- in het kader van het structuurplan gaan we dat intenser doen in het centrum en afbouwen naar de wijken toe.’.

– Een ander heet hangijzer is toerisme en cultuur. Velen, en niet alleen opposanten, stellen zich vragen bij het functioneren van deze materies…

Vandenput: ‘Samen met Natuur en Bos hebben we project ‘Horizon’ opgestart om de poortfunctie van Groendaal te realiseren’.

– Is er dan nieuws over het stationsgebouw? … Gaan onze kinderen daar nog verandering zien?

Vandenput: ‘Het erfgoed restauratiedossier ligt ter goedkeuring op tafel bij de bevoegde minister (Bourgeois, nvdr). Men liet ons weten dat het een degelijk dossier is. Tegen het einde van het jaar zouden we daarom toch een antwoord moeten ontvangen. In het najaar komt er een lastenboek op de gemeenteraad om een privépartner te zoeken die de investering gaat doen in alles wat intern is zoals de technische zaken plus de uiteindelijke exploitatie. Die gaat ook de keuze maken voor de invulling van het gebouw’.

– En zullen de slaagkansen groter zijn dan wat we in Overijse met het ‘station’ beleven?

Vandenput: ‘Ik heb ook gehoord wat daar gaande is. Ik denk dat er nu toch weer iemand is gevonden voor de uitbating… Tja, het gaat daar op en af. Wij hier in Hoeilaart gaan mikken op bedrijven met de nodige ervaring. Dat ze het kunnen inschuiven in een groter al bestaand bedrijf. We zoeken naar grotere partijen en niet naar een bierbrouwer die even in vastgoed wil investeren en in het horecaplan’.

Dagjesmensen

‘Die poortfunctie van Groenendaal is ontzettend belangrijk om bovenlokale mensen naar hier te krijgen. Met Natuur en Bos (ANB) hebben we daarbij een goede partner. We gaan een link met hen maken binnen het toerismeplan’

– En zullen de slaagkansen groter zijn dan wat we in Jezus-Eik met de ‘Woudpoort’ mochten ervaren?

'Intussen krijgt de stationsomgeving van Groenendaal een vernieuwde look. De uitbater van danscafé Dreams startte vlak naast zijn zaak het hotel Lulu op en kocht nu ook het pand naast Lulu waar hij ook plannen mee heeft'. (Foto MAP)
‘Intussen krijgt de stationsomgeving van Groenendaal een vernieuwde look. Vlak naast het danscafé Dreams startte een nieuwe eigenaar de brasserie en hotel ‘Chez Lulu’ op en kocht nu ook het pand naast Lulu waar hij ook plannen mee heeft’. (Foto MAP)

Vandenput: ‘Die poort valt intussen ook onder dat Horizon-project. Het maakt ook deel uit van de algehele metamorfose die de dorpskern van Jezus-Eik te wachten staat. Het blijft de ambitie met Overijse om Woudpoort en Groenendaal zichtbaar te maken. Ze zijn de speerpunten voor dagjesmensen maar ook voor zij die hier langer wensen te verblijven. Om te wandelen, te fietsen en noem maar op. Die mensen kunnen bij uitbreiding ook richting Brussel, Leuven, Waterloo,… om in de grote regio van alles te beleven en te zien. Intussen krijgt de stationsomgeving van Groenendaal een vernieuwde look. Vlak naast het danscafé Dreams startte een nieuwe eigenaar de brasserie en hotel ‘Chez Lulu’ op en kocht nu ook het pand naast Lulu waar hij ook plannen mee heeft. Overigens ontving Dreams nu ook de nodige vergunning om een nieuwe feestzaal te bouwen. Het is de bedoeling om er op termijn een nieuwe culinaire aantrekkingspool van te maken. De grote parking aan het station wordt ook aangepakt en beter uitgerust om er tijdens de week de pendelaars van dienst te zijn en in het weekend de bezoekers. De witte vierkantshoeve waar nu het Bosmuseum huist, gaat ANB ook binnenkort restaureren en er een onthaalcentrum onderbrengen. En als je dan verder gaat naar het arboretum en zo naar het Kasteel van Groenendaal belanden we bij een volgend project. ANB wil de site een creatieve, toeristische bestemming geven. Bij dit alles zou ik graag hebben dat de oude kerk van de vroegere priorij wordt gerestaureerd en een invulling krijgt. Ik zie daar graag terug een brouwerij ontstaan zoals vroeger het geval was in die priorij. Daarbij aansluitend een brasserie voor de consumptie. Intussen zijn er ook opgravingen verricht en blijkt dat het daar archeologisch interessant is. Misschien kan ook dat toeristisch worden uitgebaat’. Dat alles ligt op anderhalve kilometer van ons centrum en dus hopen wij dat de Hoeilaartse middenstand zijn graantje kan meepikken. Het nieuwe gemeenteplein met wat horeca kan voor de dagjesmensen dan evenzeer aanlokkelijk zijn’.

– Datzelfde gemeenteplein maakt op zijn beurt kans op archeologische vondsten als het straks wordt opengegooid. Wat dan?

Vandenput: (gelach) ‘Ja, dat onderzoek volgt in het najaar. Daar stond het oude schepenhuis. Met mijn beperkte kennis terzake veronderstel ik dat we daar geen potten en pannen zullen opgraven. Mochten de mannen met de tandenborstels opdagen dan kijken we wel verder. Zo’n vaart zal het echter niet lopen’.

‘Dat andere door jou genoemde hangijzer cultuur dan… We doen op dat vlak ook al een hoop. In de vorige legislatuur werd de basis gelegd voor een totaal nieuwe culturele infrastructuur. In contacten met de toneelverenigingen en kunstateliers voel ik hoe de vooruitgang positief werd onthaald. We zijn bij wijze van spreken geëvolueerd van een deux chevaux naar een Rolls. Verenigingen moet je geen hopen geld geven maar een infrastructuur waarin ze zich goed kunnen voelen. En het werpt zijn vruchten af. Het gemeenschapscentrum kent een steeds stijgende bezetting’.

– Liet men bij Toerisme, Cultuur en Feestelijkheden dit jaar niet de kans liggen om met het komende Druivenfestival aan te sluiten bij de ‘150 Zoete Zomers’ en de (overigens Hoeilaartse) figuur Felix Sohie in plaats van met het vrijblijvende thema ‘Goed gespeeld’…

Vandenput: ‘Vorig jaar had ik aan het druivencomité gesuggereerd om inderdaad het door jou aangehaalde thema voor het festival van 2015 te kiezen. ‘We zullen nog zien’, was de reactie. En op een dag horen wij als gemeentebestuur, want wij zijn niet bij die besprekingen betrokken, dat er gekozen werd voor het thema ‘Goed gespeeld’. Ik heb toen tien keer gevloekt en gedacht ‘Hoe kan het nu dat we zo’n thema laten liggen?’….

– En jullie kunnen dan niet meer ‘ingrijpen’?

Vandenput ‘Tja, wij zijn geen politbureau in een Sovjetstaat die dingen gaat opleggen aan de mensen. We hebben wel ingepraat op sommige comitéleden maar het thema ‘Goed gespeeld’ bleven ze behouden.

– Waarom dan?

Vandenput: ‘Het comité vreesde dat die 150 jaar druiventeelt alles zou overheersen tijdens het festival én dat het toch al om de druif gaat. Bovenal waren ze bang dat de lichtstoet dan twaalf wagens zou bevatten met een serre op. Dan was mijn reactie: laat dat aan de fantasie van de deelnemers over. Het kunnen klassieke serren zijn, maar ook hedendaagse of erg bijzondere… Al bij al vind ik dat we dat te weinig naar ons hebben getrokken in tegenstelling tot buurgemeente Overijse. Los daarvan ben ik evenwel blij dat we met de vier druivengemeenten het grensoverschrijdend evenement ‘150 Zoete Zomers’ en daarin de Route Royal in het leven riepen. Alleen jammer dat het zo laat op het jaar op gang werd geschoten. Nu hebben we de dagjesmensen die al vanaf maart/april op stap zijn, gemist’.

Druivenfestival

‘Overigens moeten we met dat Hoeilaarts festival stilaan een andere kant uit want straks kan het met de verdwijnende cultuur nog moeilijk Druivenfestival heten. We tellen nu nog amper een zeventigtal serren en het gaat met de jaren verminderen. Als de hobbyserristen er de brui aan geven gaan we geen druiven en druivententoonstelling meer hebben’.

'Misschien moeten we op onze feesten iets gaan doen met die tientallen nationaliteiten in onze gemeente'. (Foto MAP)
‘Misschien moeten we op onze feesten iets gaan doen met die tientallen nationaliteiten in onze gemeente’. (Foto MAP)

– Overijse schrapte het fenomeen Druivenkoningin al…

Vandenput: ‘Ja, ik schrok daar eerst wel van maar dacht dan meteen dat ze in Overijse ook al de nood voelen aan alternatieven. Daar denken ze ook dat die druiven hier vroeg of laat gaan verdwijnen. Niet meteen in het straatbeeld. Maar we moeten die transitie maken van Druivenfestival naar een festival voor de mensen van Hoeilaart. Misschien moeten we op onze feesten iets gaan doen met die tientallen nationaliteiten in onze gemeente’.

– Een trend die al ingegeven werd met de integratiefeesten in Sohie en met het nieuwe concept van ‘Hoeilaart Feest’ als picknick, het integratieforum…

Vandenput: ‘Inderdaad, heel pluralistisch, over de partijgrenzen en ideologieën heen. Het festival heeft dringend nood aan een nieuwe identiteit en moet als het ware een nieuwe ‘smoel’ krijgen. Om het serristenleven echter in de herinnering te houden, komt er het beeldenproject in de gemeente waarbij we alle handelingen van een serrist zullen laten verbeelden door een kunstenaar. In het najaar wordt het eerste beeld onthuld en zo gaan we de komende zes jaar op een nieuwe locatie zo’n kunstwerk inplanten’.

– En er is ook nog Kelleveld dat een succesrijk project blijkt…

Vandenput: ‘In de vorige legislatuur hebben we niet geaarzeld om dat te kopen en er op termijn een stuk erfgoed van te maken. Ik ben blij dat al die vrijwilligers er samen met Koen Geers een bestemming aan gegeven hebben’

– Cultuur is een speerpunt, liet je al verstaan maar ook daar is er werk aan de winkel. De cultuurorganisator nam ontslag middenin de feestmaanden…

Vandenput: ‘Hilde Weygaerts is tijdelijk vervangen en daarna komt er opvolging. Sport, cultuur en jeugd worden samen ‘Vrije tijd’ en aan het hoofd daarvan komt iemand op A-niveau. De kandidaturen lopen binnen en eind augustus volgt de selectie. Je moet eerst de kapitein aan boord hebben om daarna de werking van deze nieuwe dienst uit te stippelen.

‘Wat er op vlak van cultuur ook eens onderzocht moet worden is het aanbod in ons gemeenschapscentrum. Ik heb het dan over de eigen programmatie. Er zijn grote evenementen maar ook vele kleine die amper 30,40 toeschouwers halen. Je kan dan de vraag stellen of dit nog de moeite loont. Focussen we niet beter op grotere spektakels, een Raymond van het Groenewoud die minstens 400 man haalt, bijvoorbeeld. We hebben daar uiteindelijk ook 40.000 euro per jaar voor uitgetrokken. Zo kan je van 10 evenementen naar zes gaan, zonder de commerciële toer op te gaan’.

– Je bent intussen ook in het parlement actief.

'Het is mijn ambitie om burgemeester te blijven, omdat ik dat graag doe, omdat ik hier dingen kan realiseren, ik werk graag met mensen op lokaal vlak' (Foto MAP)
‘Het is mijn ambitie om burgemeester te blijven, omdat ik dat graag doe, omdat ik hier dingen kan realiseren, ik werk graag met mensen op lokaal vlak’ (Foto MAP)

Vandenput: ‘Er zijn daar elf commissies. Onze fractie heeft twee leden per commissie. Ik had de commissie ‘Infrastructuur’ (spoorwegen, luchtvaart,…) op het oog maar er was al iemand anders gekozen. Op mijn beurt kon ik naar ‘Defensie & Buitenlandse Zaken’ omdat daar een plek vrij kwam. Nadat ik me enkele maanden heb ingewerkt ga ik meedenken over de ambitie van het Belgisch leger in de toekomst. Langs de ene kant heeft het mij aangenaam verrast waarmee het parlement zoal bezig is. Ik kon me die diversiteit niet voorstellen. Het parlement blijkt daar een heel autonoom apparaat in onze democratie te zijn. Elk wetsvoorstel wordt gestemd. Anderzijds gaat het er heel koud en afstandelijk aan toe. Ik dacht dat de onderlinge goede relaties onder politici op gemeentelijk niveau ook in Brussel terug te vinden waren. In het parlement zijn die contacten goed tenminste als je samen aan een wetsvoorstel werkt. Vaak worden er politieke spelletjes gespeeld. Over de partij politieke grenzen opereren, gaat moeilijk’.

– En dat vind je wellicht frustrerend?

Vandenput: ‘Inderdaad. Ik doe aan politiek voor de mensen en niet voor mezelf. Telkens er een wetsvoorstel is of een resolutie heb ik drie basisprincipes: het moet onze mensen in de Kerkstraat vooruit helpen, het moet de mensen in het buitenland vooruit helpen of het moet tenminste het imago van België versterken. En soms hoor ik voorstellen die aan die voorwaarden niet voldoen. Daar heb ik het persoonlijk moeilijk mee’.

– Gaat Tim Vandenput ooit helemaal richting Brussel?

Tim Vandenput: ‘Het is mijn ambitie om burgemeester te blijven, omdat ik dat graag doe, omdat ik hier dingen kan realiseren. Ik werk graag met mensen op lokaal vlak. Als de bevolking en mijn partij het wensen dan wil ik hun burgemeester zijn. Het parlementaire werk is om de Dorpstraat in het verlengde van de Wetstraat te brengen. Onze partijvoorzitter Gwendolyn Rutten heeft me trouwens gevraagd om een werkgroep te trekken rond kleine gemeenten. Het is niet echt mijn wens om ooit minister te worden…’.- MAP