“Griekenland moet engagementen nakomen maar heeft nood aan perspectief”

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput ondervroeg minister van Buitenlandse Zaken Reynders over de Griekse stembusgang die gewonnen werd door het radicaal-linkse Syriza. “Griekenland moet haar engagementen nakomen, maar heeft ook nood aan perspectief in de vorm van investeringen, groei en jobs”, aldus Vandenput.

Zondag 25 januari trokken de Grieken naar de stembus. De traditionele partijen die verantwoordelijk waren voor veel wat in Griekenland misliep, werden afgestraft. Voortaan deelt Syriza, een coalitie van linkse en radicaal linkse partijen, de lakens uit.

“Het is interessant om te achterhalen hoe dit komt”, zegt Tim Vandenput. “Het is alleszins gebleken dat er grenzen zijn aan het incasseringsvermogen van een democratie die onder curatele staat van Washington en Brussel.”

De vraag stelt zich vandaag hoe Griekenland er weer bovenop kan komen. Syriza gaat resoluut voor een schuldkwijtschelding, en ziet dat als de zaligmakende oplossing.

Daar gelooft Vandenput niet in. “Ja, er zal een debat nodig zijn over de Griekse schulden. Zo kunnen de looptijd en rentevoet bijvoorbeeld besproken worden. Maar voor haar geloof- en kredietwaardigheid zal het land de leningen wel moeten aflossen.”

Tegelijkertijd moet Griekenland volgens het Kamerlid nu echt maken van structurele hervormingen, de strijd tegen cliëntelisme en logge bureaucratie. Het baart de liberaal zorgen dat de nieuwe regering al besliste bepaalde overeen gekomen hervormingen terug te draaien.

“Ten derde moeten die hervormingen hand in hand gaan met investeringen in groei en jobs. Het plan Juncker en de verruimingsoperatie van de ECB kunnen soelaas brengen. Alleen zo krijgen de Grieken weer perspectief. Alleen zo kunnen er nieuwe ondernemers, zoals Onnassis, opstaan die de Griekse economie weer leven in blazen”, zei Vandenput.

Het Kamerlid vroeg minister Reynders naar de economische, maar ook diplomatieke gevolgen van de verkiezingsuitslag. “Syriza zocht al meteen toenadering met Rusland. Net op een moment dat de Europese buitenlandministers vergaderen over bijkomende sancties tegen Rusland na de drieste aanval op het Oekraïense Marioepol. Zal Europa nog in staat zijn de 28 lidstaten op één lijn te krijgen over de Ruslandpolitiek?”

Minister Reynders benadrukte dat de nieuwe regering een democratisch draagvlak heeft en dat we dit uiteraard moeten respecteren. Al maakt ook hij zich zorgen over de eerste beslissingen en stellingnames van de nieuwe regering. Reynders beklemtoonde dat Griekenland haar engagementen wel zal moeten nakomen. Hij wilde de standpunten van de nieuwe buitenlandminister in de Raad afwachten vooraleer zich uit te spreken over de gevolgen voor de Ruslandpolitiek.