Acties gepland tegen hoge CO 2-uitstoot

Uit cijfers van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie blijkt dat Hoeilaart in 2012 gemiddeld 7,1 ton CO 2 per inwoner uitstootte. Een cijfer dat hoger ligt dan bij de omliggende gemeenten. Overijse zit aan een gemiddelde CO 2-uitstoot per inwoner van 6,3 ton, Huldenberg aan 4,6 en Tervuren aan 4,4. Burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput (Open VLD) weet waar het schoentje wringt. ‘Hoeilaart heeft geen industriezone, maar de oorzaak van dat hoge cijfer moet vooral worden gezocht in het aantal kilometers autosnelweg dat Hoeilaart op zijn grondgebied heeft’, zegt Vandenput.

‘Zo hebben wij een stuk van de R0 op ons grondgebied. In Huldenberg hebben ze geen autosnelweg en Tervuren heeft een klein stuk autosnelweg. Door Overijse lopen de E411 en een klein deel van de R0, vandaar dat die gemeente ook een hoger cijfer noteert. Het is wel lager dan dat van ons, maar dat komt omdat Overijse twee keer zoveel inwoners telt.”

“Naast het groot aantal kilometers autosnelweg kampen wij ook met sluipverkeer”, vervolgt Vandenput. “We moeten grondig onderzoeken vanwaar de hoge CO 2-uitstoot komt. Zo kunnen we zien wat de grootste werkpunten zijn.”

De Europese Commissie lanceerde in 2008 het Burgemeestersconvenant om lokale overheden te ondersteunen bij het uitbouwen van een duurzaam energiebeleid.

Steden en gemeenten die het convenant ondertekenen, stellen een actieplan voor duurzame energie op dat hun CO 2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent moet verminderen. Hoeilaart ondertekende het convenant in april 2014.

“Ik ben zeker van plan om actie te ondernemen”, stelt Vandenput. “Het wordt wel een werk van lange adem. Ik speel al langer met het idee om het stuk autosnelweg vanaf Waterloo tot bijna aan Leonard, waar we de toestemming van Brussel voor nodig hebben, ondergronds te brengen. We spreken dan over een ondertunneling, overkapping of een combinatie van de twee. Zo kunnen we de CO 2-uitstoot alsook het fijnstof aanpakken.”

© 2015 – Mediahuis
Het Nieuwsblad – Dries Charlier