Gemeente Hoeilaart – Meerjarenplan 2020-2025

Op de Gemeenteraad van maandag 16 december heeft het Gemeentebestuur van Hoeilaart (Open VLD en PRO Hoeilaart) het Meerjarenplan voor de volgende legislatuur voorgesteld.

Zes grote thema’s

Het Gemeentebestuur van Hoeilaart zet in op zes grote thema’s: mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, welzijn, gemeenschapsvorming en de versterking van de dienstverlening en de organisatie.

Deze thema’s zijn even belangrijk en zullen de volgende jaren verder ingevuld worden in samenwerking met de gemeentelijke adviesraden en administratie en natuurlijk ook in dialoog met de inwoners.

We investeren in de mensen

De afgelopen jaren werd er veel geïnvesteerd in infrastructuur: Gemeenschapscentrum Felix Sohie, het Gemeenteplein, een nieuwe sport- en jeugdsite Koldam.

Het reeds besliste beleid zetten we verder met de bouw van een nieuw kinderdagverblijf, de volgende fases op de Koldamsite en het zorgen voor een veilige schoolomgeving, fiets- en voetpaden en straten.

We zullen de komende jaren vooral ook verder investeren in mensen. De organisatie van de gemeentediensten wordt verder geprofessionaliseerd en uitgebouwd zodat de dienstverlening – die vandaag al goed is – nog verbeterd zal worden.

Concrete acties

  • Er is een jaarlijks budget van 120.000€ voorzien om de infrastructuur voor zwakke weggebruikers te verbeteren. Dit kan bv. zijn een fietspad of een trage weg beter maken.
  • Er worden “slimme en mobiele camera’s” geplaatst om sluipverkeer en overlast aan te pakken.
  • Naast het duurzaam maken van de gemeentelijke gebouwen zullen we een nieuw Klimaatactieplan opstellen. Een jaarlijks budget van 50.000€ wordt voorzien om nieuwe initiatieven te nemen om aan de doelstellingen te voldoen. De gemeente zal tegen 2030 alle straatverlichting volledig op LED-verlichting zetten.
  • Elk kind in Hoeilaart verdient dezelfde kansen. Daarom wordt het kinderarmoedefonds verhoogd met 10.000€ per jaar, en worden de toepassingsgebieden ervan breder gemaakt. 
  • Verenigingen zullen vertoeven in moderne en grotere infrastructuur zodat ze verder kunnen blijven groeien. Een participatietraject wordt opgestart waarbij burgers ideeën en projecten kunnen indienen die nodig en nuttig kunnen zijn voor de gemeente.

Schuldafbouw

De gemeentelijke belastingen blijven ongewijzigd. Met alle investeringen in mensen en gebouwen zullen we tegen eind 2025 toch de schuldgraad per inwoner verminderen met 50 euro per jaar.

De schuldgraad die momenteel 1637 euro per Hoeilander bedraagt, zal tegen 2025 gezakt zijn tot 1350 euro per inwoner.