Coronavirus: Wat kan je zelf doen?

Iedereen kan een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus, om de verspreiding van het virus te vertragen en de kwetsbare personen te beschermen. Goede hygiëne en overal voldoende afstand van elkaar houden zijn uiterst belangrijk.

Goede hygiëne!

  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Was regelmatig je handen.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Nog meer tips om verspreiding te vertragen

  • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
  • Hou afstand op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, ook in winkels en wachtrijen.
  • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
  • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Meer info: www.info-coronavirus.be

Bron: https://www.hoeilaart.be/nieuws/coronavirus-wat-kan-je-zelf-doen