De personeelstructuur van de gemeente versterken

Het Gemeentebestuur wil de dienstverlening aan de inwoners nog efficiënter organiseren. De opdracht voor de komende periode is de organisatie klaarmaken om nieuwe verplichte taken van de Vlaamse Overheid uit te kunnen voeren. “De structuren waarin onze medewerkers uitstekend werk leveren, zijn voor verbetering vatbaar”, zegt Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

De organisatie zoals we die vandaag kennen is door de tijd heen gegroeid. De organisatie en de mensen werken goed, de inwoners zijn tevreden. Algemeen kunnen we stellen dat de software zeker “up to date” is maar dat de hardware te verbeteren is.

“We hebben een extern bureau Idea Consult aangesteld om voorstellen te doen voor een evolutie van de organisatie. Concreet gaat het over het versterken van de ondersteunende diensten zoals secretariaat, financiën en personeelsbeleid. Er moet ook een kwaliteitscontrole komen. Dat is iets wat de Vlaamse Overheid aan alle lokale besturen oplegt. Op de nieuwe dienst Vrije Tijd zal er meer samenwerking komen tussen cultuur, toerisme, sport en jeugd zodat de medewerkers kunnen inspelen op piekperiodes tijdens het dienstjaar. We moeten ons tot slot ook klaarmaken voor de verplichte integratie van het OCMW in de gemeente vanaf 2019. Dat is de Vlaamse Regering recent beslist heeft”, geeft Vandenput aan.

Aantal personeelsleden blijft gelijk

Het aantal personeelsleden zal volgens de burgemeester minstens gelijk blijven. De globale loonkosten van de gemeente zullen zelfs iets verhogen. “Er komen zeker nog nieuwe aanwervingen. Met de vakbonden hebben we afgesproken dat de huidige personeelsleden kunnen inschrijven voor functies boven hun diplomaniveau, indien ze voldoen aan de wettelijke vereisten van ervaring en anciënniteit. Het is echter waarschijnlijk dat enkele mensen uiteindelijk zullen vertrekken, maar er is momenteel geen enkel ontslagplan gemaakt. Dat zal het Management Team – de diensthoofden – maken van zodra het transitieplan vorm zal krijgen “, zegt de burgemeester.

Evolutie

We willen vanaf 15 april 2015 starten met de implementatie van deze organisatie. Dit zal 12 tot 18 maanden in beslag nemen. Deze oefening is een evolutie, geen revolutie.

“We zullen de dienstverlening minstens op hetzelfde niveau houden op korte termijn en nog verbeteren op lange termijn. Digitaliseren van aan aantal diensten past hier ook in. Met deze evolutie van personeelsorganisatie willen we de toekomst van de dienstverlening verder garanderen. We zien trouwens diezelfde evolutie in verschillende andere gemeenten rondom ons in de Druivenstreek en Vlaams-Brabant.” besluit Vandenput