“Doordacht omgaan met inzet leger op straat”

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput ondervroeg minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jambon over zijn plannen om het leger in te zetten op de straat. “Er zijn situaties waarin dat nuttig kan zijn, maar het kan niet de bedoeling zijn op een para te stoten tijdens het kerstshoppen.”

De ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie gaven onlangs te kennen dat ze willen onderzoeken of het leger kan ingezet worden om samen met de politie de veiligheid te garanderen in bepaalde situaties. “In België hebben we 3,7 politiemensen per 1000 inwoners, dat is aanzienlijk meer dan in andere Europese landen. Deze politiemensen moeten zich blijvend focussen op de typische politietaken. Maar er zijn natuurlijk bepaalde situaties waarbij hulp van defensie nuttig kan zijn, bijvoorbeeld bij een verhoogde terreurdreiging tijdens een massabijeenkomst”, aldus Vandenput.

Het liberale Kamerlid verwees tevens naar een bestaand protocol tussen politie en het leger dat een aantal afspraken bevat inzake bijstand van het leger aan de politie, bijvoorbeeld bij grote rampen of internationale toppen. Hij vroeg minister Jambon of het zijn bedoeling was dit protocol aan te passen, of een nieuw initiatief te ondernemen. Daarnaast drong Vandenput ook aan op een restrictieve en welomlijnde inzet van het leger op straat. Daarvoor is een duidelijk kader met afspraken nodig.

De minister van Binnenlandse Zaken verzekerde de Kamer dat er duidelijke voorwaarden zullen verbonden zijn aan een mogelijke inzet van het leger, zoals gestipuleerd in het regeerakkoord: “Enkel bij een verhoogd algemeen dreigingsniveau zou de regering na advies van de nationale veiligheidsraad en op vraag van de burgemeester het leger kunnen inzetten voor bewakingsopdrachten.” Het bestaande protocol werd nog maar éénmaal gebruikt in de jaren 1980. De minister wil eerst met de politie een kerntakendebat voeren. Daaruit moet blijken welke taken kunnen worden afgestoten, welke kunnen worden overgenomen door de privé, en waar defensie hulp kan bieden. De minister zal de conclusies overleggen binnen de regering.

Tim Vandenput suggereerde in zijn repliek om de burgemeesters en korpschefs van de politie nauw te betrekken bij die oefening. Hij concludeerde dat “we zeer doordacht moeten omgaan met de inzet van het leger. Het kan bijvoorbeeld niet dat we tijdens het kerstshoppen op de Antwerpse Meir op een para zouden stoten. Het leger heeft evenmin iets te zoeken in de Dorpsstraat.”