“Debat in parlement voor we leger inzetten in Irak en Syrië”

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput vroeg vanmiddag in de Kamer een parlementair debat over de inzet van het Belgisch leger in Irak en eventueel Syrië, vooraleer de regering een beslissing neemt. “Een dergelijke missie moeten we goed overwegen en afbakenen. De steun van het parlement is belangrijk.”

In de zomer van 2014 trokken onze F-16’s ten strijde tegen IS in Irak. De luchtmacht werd afgewisseld door de Nederlanders. Binnenkort is het opnieuw aan België. De Verenigde Staten vroegen ons reeds om het actieterrein uit te breiden van Irak naar Syrië. Een andere bondgenoot vroeg om soldaten die nu training geven aan Iraakse veiligheidsdiensten ook dichter bij het front in te zetten ter ondersteuning.

Kamerlid Tim Vandenput: “Wij moeten solidair zijn met onze bondgenoten in de strijd tegen IS en hun gruwel. Een militaire aanpak volstaat daarbij echter niet. Wij pleiten ook voor een politiek luik en humanitaire hulp. Bovendien mogen we niet onverhoeds aan de opdracht beginnen. We moeten de opdracht nauwkeurig omschrijven, rekening houdend met het internationaal recht, de pro’s, contra’s, een analyse van het gevaar op ‘colleteral damage’ en gevaar voor eigen troepen.”

Vandenput vroeg dus dat het parlement zich over al deze vragen buigt in een grondig debat, vooraleer de regering een beslissing neemt over de modaliteiten van de missie. Defensieminister Vandeput verzekerde dat er nog geen enkele beslissing werd genomen.

In zijn repliek drukte Kamerlid Vandenput er op dat hoe dan ook onze militairen moeten beschikken over al het nodige materiaal om hun opdracht veilig en goed te kunnen vervullen.