Verleng de 6% BTW voor bouwwerken die in 2021 en 2022 gestart zijn

De federale regering heeft de BTW verlaagd van 21% naar 6% voor afbraak en heropbouw van woningen in 2021 en 2022. Liberale Kamerleden Kattrin Jadin (MR) en Tim Vandenput (Open VLD) ondervroegen Minister Van Peteghem hierover en komen met het voorstel om de btw-verlaging te verlengen tot einde 2023 voor projecten die opgestart werden in 2021 en 2022. “Door een tekort aan aannemers en materialen in de bouwsector èn duurdere materialen lopen de kosten exponentieel op” argumenteren beide Kamerleden. “Ons voorstel houdt het uitgavenbudget van de vaak jonge eigenaars onder controle”. Ze vragen aan de regering om hun voorstel te onderzoeken en te berekenen.

 

 

Huidige regeling

Momenteel is de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen mogelijk aan een verlaagd btw-tarief van 6%. De maatregel werd door de federale regering ingevoerd om de economische impact van de COVID-pandemie te beperken voor burgers en aannemers die een woning willen bouwen. Vandaag is de beëindiging van dit verlaagd btw-tarief voorzien op 1 januari 2023. “Het bouwen van een woning wordt steeds duurder en de btw-verlaging in deze periode is een fiscale stimulans voor jonge gezinnen en aannemers om hun bouwproject te kunnen realiseren. Een bruuske beëindiging van deze maatregel in 2023 kan veel van deze burgers opnieuw in financiële problemen brengen”, stellen de liberale Kamerleden.

 

 

Eigenaars mogen niet de dupe worden

Heel veel steden en gemeenten zien sinds begin 2021 een enorme stijging van het aantal bouwaanvragen. Het is voor eigenaars die bouwen of verbouwen moeilijk om tijdig een aannemer te vinden. “Er is schaarste op de markt, zowel bij aannemers als de materialen die ze moeten gebruiken” legt Kattrin Jadin uit. “Maar ook leveringen van de bouwmaterialen lopen vertraging op en zijn bovendien 20% tot 30% duurder dan een jaar geleden.” gaat ze verder. Jadin die afkomstig is uit Eupen, een zwaar getroffen stad door de overstromingen in 2021, wijst erop dat de wederopbouw in de regio nog jaren zal duren: “Veel getroffen gezinnen zijn nog in gesprek met de verzekeringsmaatschappijen waardoor zij nog niet weten wanneer ze hun woningen kunnen heropbouwen. Ook het vocht dat aangericht is, zorgt ervoor dat de werkzaamheden niet opgestart kunnen worden. Het laatste wat we mogen doen, is deze gezinnen opzadelen met bijkomende facturen”.

Ook Tim Vandenput is bezorgd om burgers die bouwen of bouwplannen hebben. Hij geeft onderstaand voorbeeld: “Als je bouwt, dan heb je hiervoor een budget voorzien. Door de vertraging veroorzaakt door schaarste, de verhoging van de materiaalprijzen en het wegvallen van de 6% vanaf 2023 riskeren ze tweemaal de dupe te worden van deze situatie. Een project van 100.000€ netto dat zonder vertraging voor eind 2022 wordt uitgevoerd, kost 106.000€. Hetzelfde project van 100.000 euro dat door vertragingen voor de helft doorschuift naar 2023 én 10% prijsverhoging van materialen als gevolg heeft, kost 119.550€. De prijsverhogingen en het wegvallen van de 6% zouden dus zorgen voor een dubbele prijsstijging van 8.250 euro”, stelt Vandenput.

 

 

Behoud 6% voor reeds opgestarte bouwprojecten

Het voorstel van Jadin en Vandenput vertrekt vanuit de burger en neemt een stuk van een waarschijnlijke uitgavenverhoging weg. “We stellen voor om de 6% btw-toepassing door te trekken voor de uitvoering van het volledige bouwproject, op voorwaarde dat de werken gestart werden in 2021 of 2022. Het volledige uitvoeringsbedrag zal dus aan 6% btw worden gefactureerd”. Ze stellen ook voor om dit voorstel toe te passen op het volledige kalenderjaar 2023. Zo zorgen ze naar eigen zeggen voor een pragmatisch uitdoofscenario dat goed is voor de eigenaars en alle bouwprojecten in ontwikkeling. “De eigenaars hebben niet gekozen voor vertragingen die veroorzaakt zijn door de COVID-pandemie. Dit uitdoofscenario zorgt ervoor dat burgers en gezinnen niet voor financiële verrassingen komen te staan”. De Minister kondigde aan een verlenging van het verlaagd btw-tarief te verdedigen in de regering.