“Het Belgisch ruimtevaartagentschap: het geheel is sterker dan de som van haar delen”

Het controleren van de hoeveelheid vervuiling in de lucht, het evalueren van natuurrampen, de analyse van mineralen in de grond, van plantaardige vocht, van potentiële oliebronnen… De satelliettechnologie biedt talrijke mogelijkheden voor de publieke en de privé sector. We beschikken over belangrijke troeven in dit domein. Zo is deze sector in België goed voor meer dan 4000 jobs en creëert jaarlijks een omzet van 250 miljoen euro.

Ons land heeft bijvoorbeeld een bijzondere expertise op het gebied van telecommunicatie en satelliet-sensoren. Ik vind dit een belangrijk dossier en sta voor een gezonde samenwerking tussen overheden, Defensie en de Belgische industrie met het oog op een hechtere Europese samenwerking.

Het wetsontwerp tot de oprichting van de Interfederale ruimtevaartagentschap is klaar en wordt momenteel besproken in de regering. De geboorte van de Belgische Interfederale ruimtevaartagentschap is gepland voor 1 januari 2017, maar het zou nog beter zijn als we dit project kunnen afronden voor december 2016 want dan zal de Ministeriële conferentie van de ESA doorgaan in Luzern.

Belgische troeven

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië mist men geen talent wat betreft ruimtevaart. Er draaien meerdere ondernemingen rond de Space Centre van Luik, een belangrijk onderzoekscentrum aangemaakt door de ULg. Het bedrijf Amos ontwikkelt al een tiental jaren optische apparatuur voor satellieten. Dat vertegenwoordigt tussen 45 en 50% van hun omzet (12 miljoen euro). In Charleroi is Thales Alenia Space met 800 werknemers een wereldwijde actor in zijn domein. Vlaanderen langs haar kant heeft met Newtec in Sint-Niklaas een echte expert op vlak van telecommunicatie en satelliet-sensoren. Verder is er ook S.A.B.C.A. met drie locaties, in Brussel, Limburg en Charleroi. S.A.B.C.A. legt zich toe op het fabriceren van onderdelen voor een legio van verschillende vliegtuigen en is sinds 1973 betrokken bij het Ariane project.

Een paar interessante cijfers op een rij. In België stelt de ruimtevaartsector zo ongeveer rechtstreeks 4000 mensen tewerk op dit moment, 1600 in Wallonië en 1200 à 1400 in Vlaanderen. In Brussel is dat ongeveer 1.000 mensen. Het bedrag van de totale omzet wordt geschat op ongeveer 250 miljoen euro. Innovatie steunen is dus belangrijk voor de lokale werkgelegenheid en de verdere internationale groei van de Belgische technologiebedrijven.

European Space Agency

Ons land is sinds de jaren ‘60 ook lid van de European Space Agency. We zijn met een jaarlijks budget van ongeveer 200 miljoen euro het vijfde grootste land dat bijdraagt aan de ESA. Echter met de opkomende landen als Spanje en Polen zouden we die positie wel eens kunnen verliezen. Ik vind het daarom belangrijk om te blijven investeren in de ruimtevaartsector, want per euro geïnvesteerd door de staat brengt dat vier, vijf of zelfs zes euro binnen. Wat verder nog een belangrijk element is: de commerciële kant van het verhaal. Door dat onze Belgische bedrijven specifieke technologie bezitten kunnen ze hun producten overal ter wereld wat kansen op groei betekent.

Een sterke Europese samenwerking begint met een Belgische samenwerking

We moeten ook streven naar een gezonde samenwerking tussen Defensie en de Belgische industrie om de Europese defensiemarkt optimaal te kunnen gebruiken. Want voor een goede Europese samenwerking te creëren moeten we eerst zorgen voor een goede coöperatie tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

In december zal de Ministeriële conferentie van de ESA doorgaan en daar kunnen we zeker gebruik van maken om onze doelstellingen op Europees niveau bekend te maken. ESA is een model van Europese samenwerking. Het toont aan dat als we alle versnipperde investeringen en bevoegdheden in één pool samenbrengen, we samen sterker staan.