Voorrang voor Hoeilanders bij verkoop woningen en herziening Structuurplan goedgekeurd!

De Gemeenteraad van Hoeilaart keurde op maandag 27 september 2 belangrijke dossiers goed die wonen voor Hoeilanders in de toekomst beter en aangenamer maken. “Het gaat om de goedkeuring van de herziening van het Gemeentelijk Structuurplan en het voorrang geven aan Hoeilaartse jeugd bij de verkoop van woningen in het centrum” lichten Burgemeester Tim Vandenput en jongste Schepen Joy Sergeys toe.

“Hiermee kiezen we resoluut voor de jonge inwoners die hier in het centrum willen blijven wonen alsook het bewaren van de open groene ruimte. Twee vliegen in één klap!” gaan ze verder.

Herziening Structuurplan

De Gecoro behandelde de ingediende bezwaren en gaf een advies aan het College. Daarin stond dat een aantal bezwaren gegrond waren en anderen niet. Het College heeft het advies van de Gecoro inhoudelijk volledig gevolgd. “Concreet blijven de gebieden aan de Gladiolenlaan en de Vosdellestraat agrarisch gebied, daar zullen dus geen woningen komen. Verder blijft het principe van de Groene Vingers behouden en zal het binnengebied op de Molenberg tussen de Koedalstraat en de Jezus-Eiksesteenweg open ruimte en in privé-handen blijven” legt Burgemeester Vandenput uit. De principes van opsplitsen van grote woningen in wijk Pittoresk, de verdichting van de kern en de assen naar de stations blijven behouden. “En we geven 22ha woonuitbreidingsgebied en reservegebieden voor woonwijken definitief terug aan de groene open ruimte” besluit Vandenput. “We garanderen dus het behoud van de open ruimte alsook het voorzien van woningen in en om het centrum.” 

Voorrang voor Hoeilanders

Een tweede beslissing van de Gemeenteraad is om jonge mensen uit de gemeente die hier wonen of gewoond hebben, voorrang te geven bij de aankoop van een woning in 2 projecten.

“Ons dorp is heel aantrekkelijk qua ligging, groen en gemeenschapsbeleving. Gevolg hiervan is een sterke competitie en een opbod op de huizenmarkt, waardoor de prijzen de hoogte in schieten. Het aankopen van een woning in de druivenstreek is echt niet evident voor mensen van mijn generatie en jongeren die hier willen blijven wonen,” aldus Jong VLD schepen Joy Sergeys. “Zonder steun van ouders of andere is de enige keuze vaak om uit te wijken naar een andere gemeente. Dat is echt jammer, het gaat om jeugd die een sterke binding heeft met Hoeilaart en de gemeenschap. Vorig jaar zetten we als partij onze schouders onder een paar initiatieven om hier iets aan te doen, De eerste twee krijgen nu concreet vorm.” Het gaat over projecten in de R. Lauwersstraat en op de hoek van A. Biesmanslaan/Koldamstraat. Schepen Joy Sergeys legt uit: “ De woningen zullen de eerste 4 maanden te koop worden aangeboden aan inwoners van Hoeilaart tussen 18 en 35 jaar die nog geen eerste woning hebben. Hiervoor wordt een puntensysteem gehanteerd met 2 parameters: aantal jaren in Hoeilaart wonen en minstens 3 jaar lid geweest zijn van een erkende vereniging”. De volgende 2 maanden vervalt de leeftijdsgrens en aankoop van eerste woning, en is het vrije verkoop aan mensen uit Hoeilaart of die hier gewoond hebben.

Geen opbod van prijzen

Beide projecten zullen in totaal ongeveer 100 woningen bevatten, die zouden er tegen einde 2023 staan. Om ervoor te zorgen dat er in de eerste 6 maanden geen opbod van prijzen gebeurt, vraagt de gemeente aan de projectontwikkelaars om de verkoopprijzen vooraf mee te delen aan de gemeente. “We zullen ook op maandelijkse basis een rapport vragen om te checken of de afgesproken criteria van voorrang worden gerespecteerd bij de verkoop” aldus nog Burgemeester Vandenput.