“F-16 vliegtuigen houden Belgisch luchtruim veilig”

Eén van de taken van het Belgische leger is om dreigingen van buitenaf te detecteren en af te slaan. Daarom heeft de luchtmacht sinds jaren de taak om het Belgisch luchtruim te controleren en in te grijpen als het moet. Permanent staan hiervoor jachtvliegtuigen standby, klaar om op te stijgen. In vakjargon wordt dit QRA of Quick Reaction Alert genoemd. QRA wordt gebruikt bij niet-NAVO militaire vliegtuigen of burgervliegtuigen waarvan men denkt dat het gekaapt zou kunnen zijn.

Ik stelde in dat kader een vraag aan de Minister van Defensie. Uit de cijfers blijkt dat het aantal interventies per jaar klein is, maar dat de QRA met jachtvliegtuigen toch nodig blijft.

In de periode 2011-2015 vond 29 keer een scramble plaats, wat betekent dat de piloten zich klaar maakten om op te stijgen. Bij die 29 scrambles werd er twintig keer ook effectief opgestegen. In veertien gevallen ging daarbij het om een vals alarm; het radiocontact werd alsnog hersteld nadat de QRA-vliegtuigen waren opgestegen. In 2015 vonden er nog zeven scrambles plaats, vijf keer rukten de F16’s uit, vier keer ging het om een vals alarm. Het betrof in die vijf jaar nooit een niet-NAVO militair vliegtuig.

“Na de scramble wordt het verdachte vliegtuig onderschept en visueel geïdentificeerd. Daarna zijn verschillende acties mogelijk: de koerswijziging van het vliegtuig, de verplichting tot landen, waarschuwingsschoten en ten slotte zou het vliegtuig neergehaald kunnen worden. De laatste vijf jaar is de enige actie na de onderschepping van een burgervliegtuig een visuele identificatie geweest,” aldus het antwoord van de minister.

België heeft een keer een Iers burgervliegtuig waarmee men het contact verloren had, geëscorteerd richting het Britse luchtruim. De F16’s mogen door de geluidsmuur gaan om een verdacht vliegtuig op tijd te onderscheppen. In de laatste vijf jaar zijn ze zo een keer supersonisch gedaan.

Alle inwoners van België moeten ook vanuit de lucht veiligheid krijgen! En met verschillende hoofdkwartieren zoals EU, NATO en SHAPE en met alle diplomatieke posten in en rond Brussel heeft ons land de plicht om dit ook voor hen te doen.

Hierin samenwerken met de Nederlandse luchtmacht zal binnenkort gebeuren, want België en Nederland zullen het luchtruim van de Benelux om de beurt bewaken. Dit zal de efficiëntie en de veiligheid nog verhogen. Samenwerken maakt ons sterker en zal op termijn de kosten kunnen stabiliseren en mogelijk drukken.

Deze cruciale veiligheidstaak integraal uitbesteden aan de Nederlanders is echter een brug te ver. We zijn zeer goed in wat we doen met onze luchtmacht, we gaan dat toch niet zomaar overboord gooien? Die expertise moeten we trouwens gebruiken om onze bondgenoten te helpen zoals we in Estland doen om de Baltische staten te beschermen tegen Rusland. Dat wordt ook verwacht van België!