Breng de nieuwe agenten éérst naar zones met de grootste tekorten!

Een belangrijke eis in het regeerakkoord was een efficiëntere selectieprocedure voor het politiepersoneel. Begin september werd de vernieuwde en langverwachte rekruteringsprocedure dan ook gelanceerd!

Sneller en moderner!

De nieuwe rekruteringsprocedure zal sneller en moderner georganiseerd worden. Vroeger was het vaak zo dat kandidaat-politiemensen een jaar moesten wachten alvorens ze toelating kregen om de opleiding aan te vatten. Dat zorgde ervoor dat tijdens het selectieproces vele kandidaten afhaakten. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de kandidaat gemiddeld binnen de vier maanden zijn resultaat weet en kort daarna de opleiding kan aanvatten. Deze verkorte procedure zorgt ervoor dat geslaagde rekruten sneller hun opleiding kunnen aanvangen en het rerrien op kunnen!

Verschillende selectieproeven zullen met de nieuwe procedure nu ook digitaal kunnen verlopen. Daarmee loodsen we de politie de 21ste eeuw binnen. Het gaat hier specifiek over de kandidaatstelling, persoonlijkheidsproef, situationele beoordelingsproef en de motivatie vragenlijst. De digitalisering zorgt eveneens voor versnelde afhandeling van de procedures. Ook de betrokkenheid van de lokale politiezones bij her rekruteringsproces wordt verhoogd.

Aanwervingen in 2021 lopen

De beleidsverklaring heeft de ambitie om 1.600 nieuwe personeelsleden aan te werven in 2021. Een broodnodige maatregel aangezien verschillende lokale politiezones met grote personeelstekorten te maken hebben. Sinds 1 januari zijn 1260 aspiranten geslaagd en uitgenodigd om hun opleiding aan te vangen. Met nog drie maanden op de teller van 2021 lijkt men op schema te zitten om de verwachte 1600 rekruten te behalen. Een goede zaak, maar absoluut nog geen reden tot euforie. We moeten sterk blijven inzetten op aanwervingscampagnes om de tekorten in vele lokale zones weg te werken

Meest deficitaire zones éérst bedienen met politiepersoneel

De personeelstekorten zijn in vele zones zéér groot. Enkele cijfers: In Vlaams-Brabant is een tekort van ongeveer 14%, in Arrondissement Halle-Vilvoorde spreken we zelfs van 17%. Ook de provincie Luxemburg en Oost-Vlaanderen hebben een tekort van om en bij de 17%. De rekrutering van 2021 zal dit probleem nog niet oplossen aangezien deze rekruten de opleiding nog moeten doorlopen. Ook de nieuwe selectieprocedure zal de acute problematiek in vele zones op korte termijn niet verhelpen. Daarom roep ik op om de politiezones met de grootste tekorten éérst te bedienen! Bepaalde basistaken van de politie worden gewoonweg niet meer uitgevoerd omdat er niet voldoende personeel is. Het is niet meer dan logisch dat politiezones die zich dubbel moeten plooien en met immense personeelstekorten zitten, het snelst nieuwe rekruten aan te bieden. Die solidariteit moet er zijn binnen de politie-gemeenschap.