• Breng de nieuwe agenten éérst naar zones met de grootste tekorten!

    Een belangrijke eis in het regeerakkoord was een efficiëntere selectieprocedure voor het politiepersoneel. Begin september werd de vernieuwde en langverwachte rekruteringsprocedure dan ook gelanceerd! Sneller en moderner! De nieuwe rekruteringsprocedure zal sneller en moderner georganiseerd worden. Vroeger was het vaak zo dat kandidaat-politiemensen een jaar moesten wachten alvorens ze toelating kregen…

  • Nieuw parlementair jaar, dezelfde focus in Asiel & Migratie: het terugkeerbeleid!

    Ik ondervroeg Staatssecretaris Sammy Mahdi over het ‘Masterplan Gesloten Centra’, de ‘kritiek van de Europese Rekenkamer op het terugkeerbeleid’ en het ‘aanklampend terugkeerbeleid’ van deze regering! Lees hieronder de antwoorden en mijn opinie. Masterplan Gesloten Centra: een stand van zaken Een terugkeerbeleid is voor onze partij “vrijwillig als het kan, gedwongen…

  • Herdenking 30 jaar sluiting nucleaire testsite ‘Semipalatinsk’

    30 jaar geleden werd de nucleaire testsite ‘𝗦𝗲𝗺𝗶𝗽𝗮𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝘀𝗸’ in Kazachstan gesloten. Als vertegenwoordiger van het Federaal Parlement herdacht ik de sluiting samen met de Ambassadeur van Kazachstan in de Ieperse lakenhallen. Veertig jaar lang was dit de belangrijkste testlocatie van atoomwapens uitgebaat door de toenmalige Sovjet-Unie (Rusland). Meer dan een miljoen…