KMO’s dreigen slachtoffer te worden van strijd tegen fiscale fraude

Binnen de schoot van de regering wordt momenteel een stuk van het regeerakkoord over de strijd tegen fiscale fraude besproken. Meer bepaald de controle- en verjaringstermijnen. De standaardtermijn vandaag is 3 jaar. Er ligt een voorstel op tafel om die termijn naar 10 jaar te brengen voor ‘complexe aangiftes’.  ‘Wij hebben daar grote problemen mee: de definitie van die complexe aangiftes is veel te ruim, houdt weinig rekening met de reële complexiteit van een dossier en zal daarom heel wat KMO’s treffen’, licht Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput toe. Hij stelt voor om het regeerakkoord uit te voeren en een controleorgaan voor de fiscus op te richten: Comité F!

KMO’s zijn geen fraudeurs

Elke ondernemer heeft wel eens een belastingcontroleur over de vloer gehad, en kent het stramien: aankoop- en verkoopfacturen voorleggen, rekeninguittreksels bovenhalen en bewijzen dat wat je koopt voor je bedrijf niet privé gebruikt wordt. De boekhouder nog eens betalen om toelichting te geven aan de controleur en zelf tijd eraan besteden.

‘Voor veel ondernemers heeft de fiscus vandaag al de reputatie om de grenzen van haar bevoegdheden op te zoeken en te overschrijden”, gaat Vandenput verder. In het regeerakkoord staat dat nieuwe fiscale antifraudemaatregelen uitgaan van de goede trouw van de belastingplichtige. “Met dit voorstel van uitbreiding naar 10 jaar dreigen veel KMO’s die te goeder trouw zijn, onterecht getroffen te worden. Dat kan niet de bedoeling zijn.’

Complexe aangiftes

De strijd tegen fiscale fraude is ook voor Open VLD een prioriteit, maar moet gebeuren met respect voor de ondernemers. Maar de definitie van complexe aangiftes zoals die vandaag voorligt is een probleem. Vandenput geeft een voorbeeld: De aangifte van elke onderneming die deel uitmaakt van een groep en bijgevolg intra-groepsverrichtingen uitvoert, maar die verder géén complexe elementen in haar aangifte bevat, zal gekwalificeerd worden als “complexe aangifte” met bijhorende 10-jarige termijn.

‘Kijk, de fiscus beschikt vandaag al over een breed gamma aan instrumenten in de strijd tegen fiscale fraude, met dit voorstel gaan ze het zichzelf nog makkelijker maken. Bovendien dreigt het de KMO’s op te zadelen met bijkomende administratieve lasten èn meer rechtsonzekerheid gedurende 10 jaar. Dit kan voor ons niet door de beugel.’

Charter

In het regeerakkoord staat verder dat er een fiscaal charter wordt ingesteld, evenals een gedragscode inzake wederzijds respect en professionalisme. Dit om de betrekkingen tussen de fiscale controlediensten en de ondernemers in het kader van de fiscale controles en fraudebestrijdingsprocedures te verbeteren. ‘De KMO’s zorgen voor 70% van de tewerkstelling in België, respect is op zijn plaats’, vindt Tim Vandenput. Zo’n charter moet volgens Vandenput ook opgemaakt worden in nauw overleg met vakorganisaties zoals VOKA, UNIZO, NSZ…

Comité F

Een controle op de belastingcontroleurs moet er ook komen volgens Open VLD. ‘Punt is dat niemand vat heeft op de belastingcontroleurs en ze aan niemand verantwoording moeten afleggen, ze zijn autonoom’, legt Vandenput uit. Binnen de schoot van het Parlement bestaan vandaag al controleorganen Comité P en I om respectievelijk de politie- en inlichtingendiensten te controleren. Vandenput stelt voor om een Comité F op te richten: ‘Dit Comité F zal toezicht houden op de fiscus en zal concrete klachten vanuit KMO’s en burgers kunnen behandelen.’