Tim Vandenput

Belgisch Volksvertegenwoordiger & Burgemeester Hoeilaart

“Amokmakers in Anderlecht moeten streng bestraft worden”

Naar aanleiding van de dood van een minderjarige tijdens een politieachtervolging, braken er zware rellen uit in Anderlecht tijdens het paasweekend. Dat was althans het motief van de relschoppers om op straat te komen en amok te maken. Politiecombi’s en geparkeerde auto’s werden vernield, agenten werden aangevallen met kasseistenen, molotovcocktails werden gegooid… De beelden die

Meer lezen

Nieuws uit ons woonzorgcentrum

Gisteren kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat een bezoek in het Woonzorgcentrum mogelijk werd. Vandaag hebben we overleg gepleegd over de uitvoering van deze maatregel in onze woonzorgsite Den Dumberg. Net als andere woonzorgcentra gaan we voorlopig géén bezoek toelaten. Dankzij de maatregelen en aangepaste interne werking van de laatste weken hebben we totnogtoe het

Meer lezen

Vandenput: “Doorstart nationale luchthaven is van cruciaal belang”

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput benadrukt het belang van onze luchthavens in gewone, maar ook ongewone tijden zoals de coronacrisis. “De luchthavens zijn echte toegangspoorten én levensaders voor ons exportland. Het is cruciaal dat ze blijven draaien en ook meteen kunnen doorstarten en bijdragen tot de economische relance na de crisis.” De coronacrisis treft ons

Meer lezen

“Overuren zorgverleners uitbetalen volgens principe bruto=netto”

De coronacrisis vraagt grote inspanningen van alle zorgverleners in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra. Meer dan ooit wordt de voltallige zorgsector gewaardeerd door de hele bevolking. Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput stelt voor om de gemaakte overuren van al het verplegend personeel en zorgkundigen voor de maanden maart en april volledig uit te betalen volgens het principe

Meer lezen

Coronavirus: Wat kan je zelf doen?

Iedereen kan een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus, om de verspreiding van het virus te vertragen en de kwetsbare personen te beschermen. Goede hygiëne en overal voldoende afstand van elkaar houden zijn uiterst belangrijk. Goede hygiëne! Blijf thuis als je ziek bent. Was regelmatig je handen. Gebruik elke keer een nieuw papieren

Meer lezen

Coronavirus: Toepassing van de regeringsbeslissingen voor handelszaken in Hoeilaart

Gisteren besliste de federale regering om een aantal maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op horeca en winkels. Ze gelden vanaf vrijdag 13 maart middernacht tot en met 3 april 2020. 1. Alle recreatieve activiteiten worden geannuleerd in Hoeilaart, ongeacht hun omvang, of ze

Meer lezen