Laat jongeren ondernemen vanaf 15 jaar!

Samen met Vincent Van Quickenborne willen wij jongeren vanaf 15 jaar een officieel statuut geven om te kunnen ondernemen. “Een studentenjob is in België mogelijk vanaf 15 jaar. Als minderjarige ondernemen kan voorlopig nog niet. Dat is compleet achterhaald. Ik diende dan ook samen met Vincent een wetsvoorstel in om dit mogelijk te maken.

In Nederland kunnen minderjarigen al langer met een officieel statuut als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan. Met succes. Het aantal startende minderjarige ondernemers stijgt daar jaar na jaar. In 2019 schreven maar liefst 6.572 jongeren zich in, tegenover 3.876 het jaar voordien. Daarom wil Open Vld naar Nederlands model jongeren ook in ons land laten ondernemen vanaf 15 jaar.

Vincent: “Jongeren herstellen nu al computers, bouwen apps, openen een succesvolle webshop, zijn handig met sociale media. Het gebeurt dus nu al, maar onofficieel en zonder algemeen kader. We moeten een bondgenoot zijn voor de ondernemingszin bij al dat jong geweld. Kleine bedrijfjes worden groot, zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. Onze economie kan dat jong ondernemerschap zeker gebruiken.”

Concreet willen wij minderjarigen ouder dan 15 jaar toelaten om economische handelingen te stellen mits toestemming van de ouders. Deze activiteiten vallen buiten het kader van kinderarbeid omdat ze uitgaan van de minderjarige zelf en hij of zij ze uit vrije wil en onafhankelijk uitvoert.  De minderjarige wordt ook bekwaam op te treden als eiser of verweerder volgens het Gerechtelijk Wetboek in zaken die hun economische activiteit aanbelangen.

Voor het sociale en fiscale aspect van deze nieuwe regeling stelt Open Vld voor om de huidige regeling voor student-ondernemers uit te breiden naar minderjarigen.

Tim: “Sinds de invoering van het statuut zijn er al 6.284 student-ondernemers. Verschillende universiteiten en hogescholen hebben trouwens speciale programma’s om hun studenten-ondernemers te coachen en faciliteiten te geven bij lessen en examens.”

Zolang de student-ondernemer en de minderjarige ondernemer niet meer verdient dan 6.648,12 euro, betaalt hij geen sociale bijdragen en blijven zijn ouders recht op kinderbijslag genieten. Zijn activiteit blijft onbelast zolang die niet meer bedraagt dan 7.570 euro; dat gedeelte van het inkomen is vrijgesteld van belastingen. Net als bij jobstudenten geldt ook voor de student-ondernemer dat 2.660 euro aan inkomsten niet meetelt om te bepalen of de jongere nog fiscaal ten laste blijft van de ouders.

Niet alleen kunnen jonge ondernemers een enorme meerwaarde zijn voor onze economie, de ervaringen die ze opdoen zijn goud waard in hun latere professionele carrière. We mogen het potentieel van creatieve jongeren niet laten belemmeren door te strikte regels. Laat jongeren gewoon ondernemen!