Asiel en Migratie: “Meer inzetten op gedwongen terugkeer”

Vier op vijf van de afgewezen asielzoekers negeert het bevel om het grondgebied te verlaten. Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput vraagt dat er onder andere meer werk wordt gemaakt van de gedwongen terugkeer. “Het terugkeerbeleid vormt het sluitstuk van een performant asiel- en migratiebeleid. Wij pleiten al langer voor  een kwaliteitsvol, humaan en duurzaam terugkeerbeleid volgens het principe ‘vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet”, aldus Vandenput.

Vorig jaar kregen 33.386 mensen het bevel om het grondgebied te verlaten. 7.399 daarvan vertrokken ook echt. De terugkeercijfers van asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf zijn niet zo hoog en dalen zelfs de laatste jaren. Dat is niet alleen zo in België, heel Europa worstelt met het terugkeerbeleid. Het terugkeerbeleid van Minister De Block stoelt op zes pijlers.

Vandenput: “De aanpak van de minister is de juiste om de complexe problematiek integraal op te lossen. Niet alleen moeten we vrijwillige terugkeer bevorderen, ook moeten we meer inzetten om illegale delinquenten en gedetineerden het land uit te zetten.Aangezien het vrijwillig blijkbaar niet kan zullen we meer gedwongen terugkeer moeten organiseren. De wet is de wet.”

Vandenput benadrukte ook het belang van de terugnameakkoorden.

Vandenput: “De gedwongen terugkeer verhogen we met extra gesloten terugkeerplaatsen en het maximaal benutten van de bestaande gesloten centra. Even belangrijk zijn readmissie-akkoorden en administratieve samenwerkingsakkoorden. We moeten blijven inzetten op terugnameakkoorden met de landen van herkomst.”