Asielprocedure van 6 maanden pas haalbaar binnen ten vroegste 2 jaar

Asielzoekers moeten gemiddeld 369 dagen wachten voor ze weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst of mogen blijven in België. Gemiddeld moet een asielzoeker dus een volledig jaar wachten op die beslissing. Dat antwoordde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op een vraag van mij in het Parlement.

Een snelle behandeling van de asielprocedure is in ieders belang! Daardoor weet een asielzoeker snel waar hij aan toe is en worden geen valse verwachtingen gewekt. Met kortere procedures wordt er een humaan asielbeleid gevoerd en zijn de kosten lager, omdat men mensen onder andere minder lang opvang moet bieden.

Asielprocedure van 6 maanden pas haalbaar binnen ten vroegste 2 jaar

De vooropgestelde gemiddelde termijn om de asielprocedure te doorlopen bedraagt 6 maanden, maar die termijn zal pas ten vroegste binnen 2 jaar behaald zijn. Staatssecretaris Mahdi liet weten dat er voor het wegwerken van de achterstand een timing van 2 tot 2,5 jaar werd vooropgesteld, onder voorbehoud van een verdere impact van Covid-19 en van de toekomstige instroom. Asiel- en migratiestromen zijn immers zeer onvoorspelbaar.

Achterstand
Het aantal dossiers waarin nog geen beslissing in is genomen, bedraagt momenteel 12 663. Volgens huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie is het normaal dat er 4 200 dossiers in ‘normale werkvoorraad’ zijn, omdat men ook zeker de kwaliteit van de asielprocedure niet uit het oog mag verliezen. We kunnen dus spreken van een achterstand van 8 463 dossiers, en dat ondanks de extra aanwervingen waar voormalig minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block voor had gezorgd bij haar aantreden. Die maatregel had haar voorganger, voormalig staatssecretaris Theo Francken, immers moeten nemen.

Net na haar aantreden in 2018 lanceerde minister De Block immers het actieplan om die achterstand weg te werken. Ik reken nu op staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi om de doorlooptijd van de asielprocedure verder te verkorten, en wil daarbij dat de staatssecretaris streeft naar efficiënt werkende asielinstanties en -diensten die effectieve procedures uitvoeren. Daarvoor wordt in het voorjaar een audit opgestart, die de werking van en informatie-uitwisseling tussen de asiel- en migratiediensten onder de loep zal nemen. Aan de hand van die audit is het de bedoeling om de mogelijke pijnpunten aan te pakken en om zo te komen tot snellere procedures.