Asiel en Migratie: “Gezinshereniging moet strenger”

De voorwaarden voor gezinshereniging worden verstrengd.  Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput diende daarover samen met N-VA amendementen in die vandaag werden besproken in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Zo wordt de termijn waarin iemand niet moet voldoen aan de voorwaarden van gezinshereniging verkort van 12 naar 3 maanden.  “Het recht op gezinsleven is een mensenrecht, maar als samenleving mogen we wel verwachten dat wie naar hier komt, hier ook op eigen benen kan staan en hier kan bijdragen en niet bijvoorbeeld vijf jaar een uitkering kan krijgen”, aldus Vandenput.

Gezinshereniging is een belangrijk migratiekanaal, zo blijkt nogmaals uit cijfers die vandaag gepubliceerd werden. In de periode waarin het Rekenhof de werking van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hierover onderzocht – het jaar 2018 – kende België 32.373 ‘visums lang verblijf’ toe. 43 procent, of 13.946 visums, daarvan was bedoeld voor gezinshereniging. Vandaag is het zo dat het gezinslid dat reeds in België verblijft vijf jaar garant staat voor toereikende en stabiele bestaansmiddelen voor de persoon die naar België komt.

Vandenput: “De criteria voor gezinshereniging moeten streng genoeg worden om het aanzuigeffect vanuit het buitenland te verkleinen. Hiermee zetten we ons op dezelfde lijn als buurlanden Nederland en Duitsland. Zo moeten we garanties inbouwen dat deze nieuwe gezinnen voldoende eigen inkomsten hebben en niet moeten rekenen op steun van de overheid. Het is dus niet de bedoeling dat iemand hier vijf jaar een uitkering kan krijgen. Voor DVZ is het ook een verlichting van het werk. Waar DVZ vroeger zelf het onderzoek voerde naar de voldoende bestaansmiddelen is het nu aan indiener zelf om dit te bewijzen.”

Er werd ook een specifiek amendement ingediend door CD&V om de aanvraag tot gezinshereniging ook in België te kunnen indienen. Vandaag kan dat enkel via de consulaire posten in het buitenland.

Vandenput: “We moeten hiermee opletten en ons informeren welke gevolgen dit kan hebben voor DVZ en voor de gemeenten waar zich grote asielcentra bevinden.  Daarom organiseren we een extra hoorzitting met DVZ en Buitenlandse Zaken.”