Drugsdealers niet welkom in Hoeilaart

De politie en het parket hebben onlangs een drugscontrole uitgevoerd in het gemeentepark en op het speelterrein Mariën in Hoeilaart. Vijftien politiemensen met drugshond betraden gelijktijdig de terreinen. “Via deze actie zijn 5 jongeren geïdentificeerd die in het bezit waren van softdrugs” zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

De gemeentelijke overheid wil duidelijk komaf maken met dealers en daarnaast vermijden dat druggebruikers recreatieplekjes inpalmen als hun eigen privéterreinen.

“Deze grootscheepse razzia werd al gepland tijdens de Zonale Veiligheidsraad van december 2014”, zegt burgemeester Vandenput, die om de gecoördineerde actie had gevraagd. “Het vermoeden dat er drugs wordt gebruikt en verhandeld op bepaalde recreatieplekken in het centrum is niet nieuw en wordt al geruime tijd nauwgezet opgevolgd. De controle was uiteraard niet aangekondigd en werd op beide plaatsen gelijktijdig uitgevoerd om zo efficient mogelijk te werken. Vijf mensen hadden softdrugs op zak, maar niemand had meer dan drie gram bij. Tijdens de controle werd er geen harddrugs gevonden.”

Niet alle rondhangende jongeren over dezelfde kam scheren

Naast deze actie zijn er samen met de inwoners van de gemeente al een aantal  initiatieven genomen om te sensibiliseren “Ten eerste, de oprichting van een Buurt Informatie Netwerk. Zo worden buurtbewoners beter geïnformeerd en dit helpt ongewenst gedrag te detecteren en lokaliseren.” Schepen van Jeugd Joris Pijpen (Open Vld) gaat verder:  “De gemeente heeft daarnaast ook een ‘hangman’ en een ‘hangvrouw’ die regelmatig contact hebben met onze hangjongeren en een vertrouwensband opbouwen. We moeten er als bestuur over waken dat niet elke jongere, die buiten rondhangt, aanzien wordt als crimineel. De rotte appels, die moeten er wel uit!”

Ook bij de lokale politie wordt dit opgevolgd. Verder wordt iedereen aangespoord om overlast en verdacht gedrag te melden bij de politie zodat de recherche over alle informatie kan beschikken om verdere acties te organiseren indien nodig en opportuun.

Nieuwe acties door politie mogelijk

“Met deze actie geven we alvast een duidelijk signaal dat overlast naar aanleiding van openbaar druggebruik niet aanvaard wordt in onze gemeente”, gaat de burgemeester verder. “Het is vooral mijn bezorgdheid en eerste prioriteit om minderjarigen zo weinig mogelijk bloot te stellen aan deze dealers. Minderjarigen zijn de meest kwetsbare groep en een makkelijk doelwit. Wat de volwassenen betreft, die kunnen wel voor zichzelf zorgen en die worden verondersteld de wet te kennen en ze na te leven of de gevolgen te dragen van hun daden. Een volgende stap wordt nu het opsporen van de dealers, want die vijf personen hebben dat spul wel ergens gekocht. Dat is nu het werk van de recherche en het parket. Nieuwe onaangekondigde acties zijn zeker niet uit te sluiten. Ondertussen blijft de lokale politie op regelmatige basis controles uitvoeren”, verduidelijkt Vandenput.

Haal cannabis uit de illegaliteit

Op termijn moeten we het dealercircuit kunnen verzwakken. Het is daarnaast ook belangrijk om deze kanttekening te maken: cannabis kent gezondheids- en verslavingseffecten vergelijkbaar met alcohol en tabak. “Ik ben voorstander om de productie, handel en verkoop van cannabis uit de illegaliteit te halen. Dankzij zo een legalisering krijg je ook beter zicht op de kwaliteit, het belemmert het verder uitbreiden van het illegale circuit en verliezen criminelen een deel van hun financiële middelen. Ik vergelijk het vaak met een ladder waarvan de dwarsregels, de sporten elk een soort drugs symboliseren. Door de onderste er uit te nemen, wordt het moeilijker om hoger te klimmen naar het gebruik van harddrugs” zegt gemeenteraadslid Roby Guns (Open Vld). “In zo’n scenario kan de overheid bovendien de prijs van cannabis verhogen via belastingen en accijnzen. Door een hoge prijs zullen mensen minder gaan gebruiken.”