“Overuren zorgverleners uitbetalen volgens principe bruto=netto”

De coronacrisis vraagt grote inspanningen van alle zorgverleners in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra. Meer dan ooit wordt de voltallige zorgsector gewaardeerd door de hele bevolking. Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput stelt voor om de gemaakte overuren van al het verplegend personeel en zorgkundigen voor de maanden maart en april volledig uit te betalen volgens het principe ‘bruto = netto’.

“Sinds begin maart verlenen zij de nodige zorgen in soms moeilijke omstandigheden. Witte lakens uithangen en applaudisseren voor de zorgverleners zijn mooie symbolische acties, maar het is nu het moment om hen ook te waarderen in lijn met andere maatregelen die getroffen werden voor technisch werklozen en zelfstandigen” aldus Vandenput.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in België is het alle hens aan dek in de zorgsector. Alle ziekenhuizen in ons land installeren extra bedden om iedereen goed te kunnen verzorgen. De Belgische maximumcapaciteit op intensieve zorg bedraagt 1.900 bedden en die werd de laatste weken drastisch vergroot. Deze capaciteitsverhoging zorgt ervoor dat er langer en meer handen aan het bed nodig zijn.

Vandenput: “De druk op de zorgsector is er, en zal nog groter worden. Het zorgpersoneel werkt dag en nacht om het coronavirus te bestrijden en levens te redden. Zij maken vele overuren en moeten rekening houden met een aantal strikte richtlijnen om de patiënt en zichzelf te beschermen tegen het virus. Meer dan ooit moeten we de zorgsector ondersteunen, zowel logistiek, moreel als financieel.”

In ons land werken ongeveer 300.000 zorgkundigen en verplegend personeel. De voorgestelde maatregel van uitbetaling van de overuren volgens principe ‘bruto=netto” zal de federale inkomsten nauwelijks beïnvloeden.

Vandenput: “Het is tijd om naast de symbolische acties ook concrete materiële maatregelen te nemen voor deze mensen. Het is niet meer dan normaal dat mensen met een verhoogde werkdruk en heel veel overuren in deze uitzonderlijke omstandigheden extra gewaardeerd worden. Bovendien komen verzorgers en verplegers nauwelijks in aanmerking om de betaling van hun lening uit te stellen, noch voor de “hinderpremie” en moeten ze hun elektriciteit en gas blijven betalen. Een tijdelijke uitbetaling van hun overuren volgens het principe ‘bruto=netto’ voor hen is een concrete ‘Dank je wel’ voor hun dagelijkse inzet.”

Deze maatregel kan trouwens ook makkelijk uitgebreid worden naar andere sectoren die momenteel overuren draaien. “Ik denk dan aan de mensen in de winkels aan de kassa of die rekken vullen” besluit Kamerlid Vandenput.