Vandenput hekelt mogelijke blokkage van vrijhandelsakkoord met Canada

De Franstalige socialisten en christendemocraten kanten zich in hun regeringen en parlementen tegen het Europese vrijhandelsakkoord met Canada. Open Vld Kamerlid Tim Vandenput hekelde tijdens het vragenuurtje in de Kamer hun gewijzigde standpunt en benadrukt het grote economische belang van het akkoord voor onze open economie.

De Europese Commissie onderhandelde sinds 2009 met Canada over een vrijhandelsakkoord. Op 27 oktober zullen beide partijen het CETA-akkoord ondertekenen in Brussel. “Als tenminste de Franstalige socialisten het akkoord niet torpederen omwille van een politiek spelletje”, waarschuwt Tim Vandenput. Het zijn de regio’s die in België bevoegd zijn voor buitenlandse handel. Zij moeten hun goedkeuring geven vooraleer België zijn handtekening onder het akkoord kan plaatsen.

Politieke sabotage

Maar de PS en cdH voeren vanuit de Brusselse en Waalse regeringen en parlementen het verzet tegen dit vrijhandelsakkoord. Dat is volgens het liberale Kamerlid opmerkelijk. “Beide partijen hebben het onderhandelingsmandaat van de Commissie mee goedgekeurd toen ze in de federale regering zaten. Maar toen ze in de federale oppositie terecht kwamen in 2014, keerden ze hun kar. Plots zijn ze tégen vrijhandel, tégen de 500 miljoen lagere exportkosten die onze bedrijven zullen moeten betalen, tégen de extra jobs die dat oplevert voor onze Belgische economie die zeer open is en dus veel te winnen heeft bij vrijhandel. En dit allemaal omwille van politiek opportunisme? Dat is onaanvaardbaar. Te meer omdat socialisten overal in Europa het CETA-akkoord wel steunen, zelfs de Griekse communisten van Syriza.”

Vandenput ondervroeg Buitenlandminister Reynders over de Waalse sabottage van CETA. Ook de minister toont geen begrip voor de plotse koerswijziging van PS en cdH. Canada is volgens hem een toonbeeld van mensenrechten, kwaliteitsvolle producten, hoge milieustandaarden en sterke publieke diensten. “Als we met dit land al geen vrijhandelsakkoord meer kunnen afsluiten, dan mogen we dat met geen enkel ander land nog doen”, klonk het. Vandenput sluit daarbij aan: “Blijkbaar heeft de PS geen probleem met het leveren van wapens aan een dubieuze staat als Saudi-Arabië, maar is maply syrup kopen van Canada onaanvaardbaar?”

Verantwoordelijkheid opnemen

Het socialistisch verzet mag de goedkeuring van CETA niet in de weg staan, meent Vandenput: “We moeten vooruit, in het belang van onze economie, onze jobs én onze geloofwaardigheid. Momenteel staat ons land voor schut. Een regio van 4 miljoen inwoners die namens de 500 miljoen Europeanen een belangrijk akkoord blokkeert zonder gegronde reden? Dat is onverantwoord.”