Brussels Airport : “Groeien moet, maar met respect voor de omwonenden”

Tijdens het vragenuurtje in het federaal parlement werd het nieuw strategisch plan van Brussels Airport besproken. Open Vld Kamerlid Tim Vandenput juicht te groeiambities van de luchthaven toe. Voor de liberaal staan twee zaken centraal: rechtszekerheid voor de eigenaars van de luchthaven én respect voor de omwonenden.

Uit het nieuwe strategische plan van Brussels Airport Company (BAC) blijkt dat de luchthaven fors wil uitbreiden. “Er zijn nog verschillende scenario’s mogelijk, maar het is duidelijk dat de ambitie hoog ligt”, weet Vandenput. Zo wil men piste 25L met 800 tot 4000 meter verlengen en een bedrijvenpark oprichten langs Kortenberg, liefst met een extra oprit naar de E40.

 

De liberaal juicht de ambitie van het bedrijf toe: “Brussels Airport zorgt direct en indirect voor ruim 60.000 jobs en creëert een toegevoegde waarde van 3,2 miljard euro.  Dat zo’n belangrijk bedrijf volop inzet op groei, kunnen we enkel toejuichen.” Vandenput kijkt verder dan de startbaan lang is: “wereldwijd zien we een duidelijke groei in de sector. Brussels Airport moet meestappen in dat verhaal. Net daarom is het groeiplan zo belangrijk.”

De Open Vld-er stelt twee prioriteiten om van dat groeiplan een succes te maken: respect voor de omwonenden en rechtszekerheid voor de eigenaars van de luchthaven.

Volgens Vandenput hoeven groei en respect voor de omgeving elkaar niet tegen te spreken: “dankzij diverse technologieën kunnen die in evenwicht zijn.” Diverse omringende gemeenten reageerden echter al negatief. “De verlening van piste 25L richting het oosten zal vooral de Vlaamse Rand treffen. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat Brussel volledig vrijgesteld wordt van alle lasten. De vliegtuigen moeten evenwichtig worden gespreid”, stelt Vandenput.

Om daar werk van te maken riep de liberaal tijdens het vragenuurtje minister van Mobiliteit Bellot op om dringend samen te zitten met de omringende gemeenten, gewesten, actiegroepen en het bedrijf. “We moeten als overheid geen bedrijf runnen, maar de groeiplannen wel mee vorm geven en een stabiel kader creëren voor investeringen.”

Dat moet resulteren in een vliegwet die eind 2017 operationeel moet zijn.  “Die vliegwet maakt komaf met de onzekerheid waar alle actoren vandaag mee kampen. Zo krijgt ook het bedrijf de nodige rechtszekerheid.”