“Onaanvaardbaar dat Wallonië opnieuw wapens levert aan Saoedi-Arabië”

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput heeft tijdens het vragenuurtje gepleit voor een coherenter Belgisch en Europees beleid op vlak van wapenleveringen aan Saoedi-Arabië. “Dat Wallonië opnieuw wapens levert aan dat land is onaanvaardbaar en in strijd met de federale beleidslijn.”

In juni nam de federale Kamer unaniem een resolutie aan die de gewesten oproept op de zuivere wapenleveringen aan Saoedi-Arabië stop te zetten. Deze week bleek echter dat de Waalse regering opnieuw wapenleveringen heeft goedgekeurd. “Dat land vecht een bloederige oorlog uit met Jemen. Het is onaanvaardbaar dat Wallonië wapens levert, terwijl de federale overheid het leed van Jemen met ontwikkelingssteun probeert te verzachten.”

Vandenput is bijzonder teleurgesteld dat het Waals gewest de federale resolutie gewoon naast zich neerlegt. Hij ondervroeg buitenlandminister Reynders hierover. Die benadrukte dat hij achter de resolutie blijft staan en op Europees niveau pleit voor duidelijke afspraken met alle lidstaten over een wapenembargo ten opzichte van Saoedi-Arabië. Ook binnen België streeft de minister naar meer samenhang en een expliciet exportverbod voor zuivere wapens, zoals de resolutie voorschrijft.

Vandenput besloot: “Een duidelijk Europees beleid is nodig. Maar ons land mag daar niet op wachten. Onze resolutie moet onverkort worden uitgevoerd. Wapens uitvoeren naar Saoedi-Arabië kan niet.”