NMBS-Holding en gemeente Hoeilaart bereiken principeakkoord erfpachtovereenkomst stationsgebouw Groenendaal

‘De NMBS-Holding en het gemeentebestuur van Hoeilaart hebben een principeakkoord bereikt over het sluiten van een erfpachtovereenkomst voor 50 jaar met betrekking tot het station van Groenendaal. Sinds dit geklasseerde negentiende-eeuwse Delvauxgebouw in 1992 door een brand vernield werd, staat het grotendeels leeg en te verkommeren’, meldt het gemeentebestuur.

‘Ongeveer twee jaar geleden hebben wij de NMBS te kennen gegeven dat wij het voortouw willen nemen in dit dossier en hebben we een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Op basis daarvan hebben wij begin juli een akkoord bereikt over een erfpachtovereenkomst waarbij we de eerste 5 jaar – tot zolang de renovatiewerken duren – niets moeten betalen. De NMBS krijgt net zoals de andere partners nadien een nog te bepalen eerlijk deel van de gemaakte winsten”, laat Open VLD-burgemeester Tim Vandenput weten.

Het dossier Groenendaal sleept al heel lang aan. Te lang. Men kan ‘de verloren’ jaren zo van het gebouw aflezen. En dat terwijl het schitterende pand sinds jaar en dag aan een van de toegangspoorten van het Zoniënwoud ligt om dan nog maar te zwijgen van die van de gemeente Hoeilaart zelf…

Er is nu sprake van een invulling bestaande uit een fietsverhuurpunt, cafétaria en infobalie. Eigenlijk vraagt de hele site Groenendaal om een globale aanpak.

Bron: Het Nieuwsblad – Michel Van Mullem