Een correct leefloon voor Oekraïense vluchtelingen

Het ziet ernaar uit dat Oekraïense vluchtelingen naast een gratis woonplaats ook een equivalent leefloon zullen krijgen. “Het is evident dat we elke oorlogsvluchteling hartelijk en volledig zullen opvangen. Veel vrijwilligers en lokale besturen werken hier hard aan. Ik stel me wel grote vragen bij de gelijkheid en vooral de betaalbaarheid ervan” licht Kamerlid Tim Vandenput (Open VLD) toe. Hij vindt niet dat elke vluchteling zomaar een maandelijks bedrag van soms meer dan 1000€ moet ontvangen en komt met een ander voorstel: het bestaande bed-bad-brood principe binnen het systeem van LOI ondersteuning ook tijdelijk toepassen op de Oekraïense vluchtelingen tot ze bijdragen aan de financiering van een eigen woonst. “Dat is 78€ zakgeld per week voor een alleenstaande en 173€ voor een gezin. En is voor mij de juiste toepassing van het equivalent leefloon: gelijkwaardigheid voor elke vluchteling. En dat maakt de vluchtelingenopvang ook betaalbaar voor de overheden.”

 

Zakgeld

Momenteel zijn er ongeveer 3 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht en velen vermoeden dat dit cijfer op zijn minst nog verdubbeld zal worden. Voorspellingen zeggen dat België ongeveer 200.000 oorlogsvluchtelingen zal moeten opvangen, en dat is niet eens het zwaarste scenario. Eerst moeten ze een dak boven hun hoofd hebben. De Gewesten, de gemeenten en vooral veel vrijwilligers zijn hier volop mee bezig. Daarnaast moeten die mensen ook leven, hun trauma’s verwerken en integreren. “We moeten daarin rationeel en efficiënt zijn, hen ondersteunen in wat ze nodig hebben. Daarom vind ik dat wekelijks of maandelijks zakgeld nodig is, maar niet hetzelfde hoge bedrag dat een leefloon voorziet. Dit voor de periode waarin gratis opvangen voorzien wordt door de verschillende initiatieven.” zegt Vandenput.

 

Iedereen kan vandaag al een leefloon aanvragen mits er een financieel onderzoek gebeurt door de sociale dienst van de gemeente waar hij of zij woont. Voor een gezin is dat 1478€, een alleenstaande 1094€ en een samenwonende 729€. “Als we 200.000 Oekraïense vluchtelingen gemiddeld 1000€ per maand leefloon geven, dan kost dit 200 miljoen € per maand en dus 2,4 miljard per jaar. Dat kunnen de overheidsfinanciën gewoon niet aan, en zal op termijn betaald worden door alle werkende mensen in ons land”, zegt Vandenput.

 

Alternatief en statuut aanpassen.

Vandenput zegt dat opvang en begeleiding de prioriteit moet zijn vandaag: “Hen helpen in het voorzien van alle middelen die zij nodig hebben zoals voedsel en psychologische begeleiding op maat. En hen ook helpen te zoeken naar een job, met hun A-kaart hebben ze direct toegang tot de arbeidsmarkt.” De sociale diensten van steden en gemeenten kennen het bestaande LOI-systeem en kunnen dit dus makkelijk toepassen op de Oekraïense vluchtelingen. “In de steden en gemeenten zal alles snel, volledig en efficiënt moeten gebeuren. Dan gebruik je best een vertrouwd systeem” vindt het Kamerlid. De toekomstige nooddorpen, lokale opvangplekken en de opvang bij mensen thuis kunnen zo gelijkaardig behandeld worden.

 

Tegelijk stelt Vandenput voor om de bepaling van het “equivalent leefloon” in het Parlement snel te herbekijken en aan te passen aan de echte noden van vluchtelingen.