Onaanvaardbaar dat legertop info achterhoudt over F-16

De Kamer debatteerde vanmiddag over de defensienota waaruit blijkt dat de F-16’s langer zouden kunnen in dienst blijven. Open Vld Kamerlid Tim Vandenput: “Het is onaanvaardbaar dat deze nota niet werd gedeeld met de minister. Zo ontstaat het beeld dat de legertop de beslissing liefst zelf neemt. We eisen transparantie.”

De regering besloot om de F-16 gevechtsvliegtuigen te vervangen en startte een procedure op waarbij producenten zich kandidaat kunnen stellen. “Open Vld is altijd voorstander geweest van een sterke luchtmacht die ons luchtruim kan verdedigen, maar die ook klaarstaat voor gevechtsmissies in het buitenland. Missies zoals die tegen IS moeten we ook in de toekomst kunnen uitvoeren als een loyale bondgenoot”, zegt Tim Vandenput.

Vroeg of laat moeten onze F-16’s dus worden vervangen. Daarbij werd altijd uitgegaan van een pensioen van de jagers vanaf 2023. Maar nu blijkt dat er een nota van de producent bestaat waaruit blijkt dat de F-16’s langer zouden kunnen meegaan. Deze essentiële informatie werd doelbewust achtergehouden voor de minister van Defensie.

Vandenput: “Over de vervanging moet beslist worden in alle transparantie, met alle kaarten op tafel. We beslissen immers voor de komende 30-40 jaar en over miljarden belastinggeld. Nu ontstaat het beeld van een legertop die liefst beslist in plaats van de minister en hiervoor info achterhoudt. De minister zelf spreekt van manipulatie. Dat is on-aan-vaardbaar in onze democratie.”

Open Vld eist dan ook een grondig onderzoek van dit rapport. “Wie wist er van af? Wie heeft het verborgen? De verantwoordelijken moeten de gevolgen dragen. Maar ook de inhoud moeten we nader bekijken: is een levensduurverlenging alsnog mogelijk, tegen welke prijs, en welke inzetbaarheid kopen we daar mee?”

Dit dossier is volgens het liberale Kamerlid van groot belang voor de toekomst van defensie, voor onze geloofwaardigheid op internationaal vlak, veiligheid van ons land. “Het is dan ook cruciaal dat de minister hiervoor de nodige autoriteit heeft. Het parlement moet zich spoedig grondig buigen over de interne en externe audits die besteld zijn.”