“338 transmigranten opgepakt bij politiecontroles tijdens COVID-19”

Ook tijdens de coronacrisis hebben de Lokale en Federale Politie tussen 15 juni en 30 november 35 gerichte controleacties uitgevoerd op transmigranten. In totaal werden er tijdens deze acties 338 personen opgepakt die illegaal in ons land waren. Het fenomeen transmigratie moet ook tijdens de pandemie worden aangepakt. Mensensmokkelaars blijven actief ons land gebruiken om migranten naar Groot-Brittannië te brengen. Daarom is het belangrijk dat alle acties tegen mensensmokkel en transmigratie centraal gecoördineerd worden en over het hele land gebeuren!.

Autosnelwegen

Na de eerste lockdown gingen begin juni 2020 de Europese binnengrenzen opnieuw open; ook voor mensensmokkelaars die onze autosnelwegen gebruiken om illegale migranten naar Groot-Brittannië te brengen. Ik vroeg Minister Verlinden welke acties er werden gevoerd tegen transmigranten en mensensmokkelaars. Volgens minister Verlinden was de invloed van de COVID-maatregelen in Europa en de beperkte mobiliteit duidelijk merkbaar in het voorjaar. De grenzen waren echter nooit volledig hermetisch afgesloten, het was dus niet compleet onmogelijk voor transmigranten om zich vrij te bewegen. 

338 personen opgepakt

Voor de periode tussen 15 juni 2020 en 30 november 2020 werden er 35 controleacties uitgevoerd door de lokale en federale politie. Deze vonden plaats in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen, Namen, Vlaams- en Waals-Brabant en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. In totaal werden er tijdens 18 controleacties 338 personen opgepakt die illegaal in ons land waren. 17 van de 35 acties waren negatief, waarbij dus geen personen opgepakt werden. Bijkomend werd er in Oost-Vlaanderen extra toezicht georganiseerd in het Gentse havengebied. Tussen 15 juni en 30 november vonden er 34 dergelijke toezichtacties plaats. Er werden in totaal 35 transitmigranten onderschept tijdens 10 van deze acties.  

Zeebrugge

Lokale acties in de haven van Zeebrugge bleven tussen januari en november 2020 vrijwel constant met gemiddeld rond de 200 intercepties per maand. Met uitzondering voor de maanden maart, april en mei, waar de politie ook andere dringende taken had met handhaving van de COVID-maatregelen. De grenzen waren dan ook quasi gesloten, maar ook dan vond de politie toch elke maand meer dan 100 transmigranten.

Van federaal tot lokaal

Volgens mij moeten de problemen die transmigratie meebrengen zowel lokaal, Vlaams als federaal aangepakt worden. De veroorzaakte overlast en het onveiligheidsgevoel vragen een daadkrachtige, gezamenlijke aanpak op alle bestuursniveaus.  Ik was dan ook tevreden te zien dat Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) met een plan van aanpak komt rond de overlast door transmigranten op snelwegparkings. Dat is broodnodig! Transmigranten zijn meer en meer te vinden in kleine industrieparken van grote en kleine gemeenten. Ze zoeken daar een plaats in een vrachtwagen en gaan ondertussen straten en tuinen in aanliggende wijken onveilig maken. Dit vraagt lokaal maatwerk van de politie en burgemeester.

Land verlaten

Tot slot wil ik benadrukken dat als transmigranten hier geen asiel willen aanvragen, zij hier illegaal verblijven en teruggestuurd moeten worden. Ook als zij wel asiel aanvragen, maar een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) van de Dienst Vreemdelingenzaken krijgen, moeten zij binnen de aangegeven termijn terugkeren naar hun land van herkomst “Iedereen die hier illegaal verblijft moet ons land verlaten: vrijwillig als het kan, en gedwongen als het moet”.