“Regering Michel zorgt met deze strategische visie voor een historische ommekeer bij Defensie”

Open Vld Kamerlid Tim Vandenput stelt vast dat de regering Michel voor een ommekeer zorgt op vlak van hervormingen en investeringen voor Defensie. Tussen 2019 en 2030 gaat het om een bedrag van 9,4 miljard euro. Daarnaast pleit de liberaal aan de vooravond van de NAVO top in Warschau eveneens voor een sterke Europese defensie.

Onze wereld beleeft turbulente tijden. De omgeving van Europa, maar ook daarbuiten, is minder stabiel. Minder voorspelbaar dan pakweg tien jaar geleden. Terreur is een constante bedreiging. Rusland en China investeren fors in de modernisering van hun strijdkrachten en beiden tonen geen schroom om hun spierballen te laten rollen.

De regering Michel neemt akte en ondersteunt de strategische visie van de minister van Defensie. Nu is hem gevraagd die visie te concretiseren in individuele implementatiemaatregelen. De komende weken en maanden zullen die het voorwerp uitmaken van individuele beslissingen op de ministerraad.

Het geheel van beslissingen overstijgt deze regering en zal dus door komende regeringen moeten bevestigd worden. Het is altijd zo dat de beslissingen voor defensie een impact hebben op meerdere legislaturen. “Op dit moment worden de A400M transportvliegtuigen gemaakt bij Airbus, de levering gebeurt in de komende jaren. Deze zijn door een voormalige minister van Defensie besteld” voegt Vandenput toe.

De ministerraad keurt daarnaast een preambule goed die toelicht dat de strategische visie het kader is binnen hetwelk we voort werken tijdens deze legislatuur. “Het gaat hier om het opstarten van concrete investeringsdossiers zoals de vervangers van onze F-16, de fregaten, de schepen voor mijnenbestrijding, de drones en de gevechtsvoertuigen voor landmacht“ licht Vandenput toe.

NAVO top in Warschau
Vandenput feliciteert de Premier en zijn regering om een strategische visie te maken om de veiligheid van onze Belgische bevolking te garanderen. Er zal opnieuw geïnvesteerd worden in materiaal en in mensen, in een slanker en efficiënter leger dat snel inzetbaar zal zijn. “Daarmee beantwoordt ons land de oproep vanuit de NAVO zoals geformuleerd op top van Wales”

Ons land kan tonen dat we een solidaire partner zijn en dat we een plan hebben om dat in de toekomst ook te blijven. “Deze strategische visie geeft de premier daarvoor een duidelijk mandaat. Het stemt ons hoopvol dat de premier in Europees verband werk wil maken van een sterkere samenwerking tegen terreur” aldus Vandenput.

Vandenput besluit dat er in de Kamer vandaag twee type politici te onderscheiden zijn: “Diegene bij de oppositie die denken in termen van slogans en korte termijn, van verkiezing tot verkiezing. En dan is er de groep politici die op lange termijn denkt en hervormt met visie. Ik ben blij dat onder leiding van onze Premier Michel het visionaire primeert zodat de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen kan gegarandeerd worden in de toekomst!”