“44% meer treinreizigers stappen op in Hoeilaart”

De NMBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over het gemiddeld aantal reizigers dat opstapt in de diverse stations van ons land. Er valt een opmerkelijke stijging van 229 reizigers per dag op te tekenen in Hoeilaart. “In het station van Groenendaal stappen er gemiddeld per dag 479 mensen op. Dat is +33% meer dan het jaar voordien. In het station van Hoeilaart ligt de stijging dubbel zo hoog met +71%, dageljks zijn dat zo’n 265 reizigers” vertelt Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

De nieuwe dienstregeling van de NMBS ging in 2015 van start op 15 december. Sindsdien is er een extra trein tijdens de spitsuren die halt houdt in het station van Groenendaal. “Dat is absoluut een stap vooruit. Dat effect is nog niet terug te vinden in deze cijfers, daarvoor moeten we de cijfers voor 2016 afwachten. Intussen blijven we pleiten voor een verhoogd aanbod met de verdere afwerking van het Gewestelijk Expressnet en een grotere parking in Groenendaal” zegt Schepen van Mobiliteit Marc Vanderlinden (Open Vld).

Extra parking en fietsenstallingen

Om voldoende zuurstof te geven aan deze groei zijn meer parkeerplaatsen en bijkomende plekken voor fietsen noodzakelijk, alsook een goede afstemming van het openbaar vervoer. “De extra parkeerplaatsen in Groenendaal is men bij de ontwikkeling van het GEN gewoon vergeten” vervolgt Marc Vanderlinden.

“We pleiten ervoor om het parkeeraanbod te verhogen en vooral te promoten aan de stations van het GEN. Dit kan door samen te werken tussen NMBS en de privé-actoren in de markt van de parkings. Een gecombineerd aanbod waarbij parking en treinticket in één abonnementsformule aangeboden wordt lijkt hierbij een evidentie” concludeert Marc Vanderlinden.

… en GEN afwerken

Het is ondenkbaar dat de vier sporen tussen Brussel en Ottignies er niet zouden komen. Want bij aanvang van de werken, in 2006, werd de investering voor deze lijn op 466 miljoen euro geschat. “Het totale investeringsbedrag besteed door Infrabel (t.e.m. eind 2015) bedraagt nu 566 miljoen euro. Dit gaat om de infrastructuurwerken van Watermaal tot Ottignies. De zone voorbij het station is ook inbegrepen; want het op 4 sporen brengen tot aan de vertakking Louvain-La-Neuve behoort immers eveneens tot deze werken” aldus de Burgemeester.

“Ik pleit er voor om de gedane investeringen te laten renderen door tenminste op een stuk van het traject 4 sporen aan te brengen zodat IC-treinen de lokale treinen kunnen passeren en we zo het aanbod direct kunnen verhogen. Dit kan binnen een termijn van 5 jaar als Infrabel en de NMBS de juiste beslissingen nemen in functie van de reiziger en alle inwoners van onze regio.”

Lasten en lusten

De GEN-werken voor het verbreden van de bedding hebben toch voor wat overlast gezorgd de laatste jaren in Hoeilaart. Marc Vanderlinden licht toe: “De vele vrachtwagens hebben een aantal wegen grondig kapot gereden, dit hebben we al grotendeels terug kunnen herstellen. Denk ook aan de vele omleidingen die er waren alsook de nachtelijke werken aan de spoorbedding. Na de lasten is het nu hoog tijd dat we de lusten van de gedane werken kunnen krijgen, en dat is een verhoogd treinaanbod in onze gemeente”.