“Werknemers op Brussels Airport mogen niet het slachtoffer zijn van politieke spelletjes”

De discussie over de geluidsnormen veroorzaakt hevige nervositeit bij de duizenden mensen die er dagelijks hun brood verdienen. “CDh en PS spelen in Brussel politieke spelletjes om de Premier en zijn partij MR in diskrediet te brengen op kap van de werkende mensen. Schaamteloos!” zegt Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld).

Het liberaal kamerlid wil zelf de focus op de economische groeiambitie van Brussels Airport leggen. Na de aankondiging van de groeiplannen van Brussels Airport in oktober vorig jaar zijn momenteel alle ogen gericht op de geluidsnormen van Brussel en het al dan niet verlengen van baan 25L. “Vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoor ik dat de Vliegwet, waar het initiatief bij MR ligt, het verschil van de geluidsnormen per Gewest zal oplossen. Dat is de mensen iets wijs maken, dat zijn politieke spelletjes spelen op de kap van de werkende mensen daar op de luchthaven!”

Let us keep our airport jobs!

“De mensen in de straat verwachten van ons politici oplossingen, geen ruzie ten koste van jobs” stelt Vandenput. “We moeten de luchthaven alle groeikansen geven, onze complexe staatsstructuren en versnippering van bevoegdheden mogen bedrijven zoals Brussels Airport niet dwarsbomen”.

De huidige 60.000 directe en indirecte jobs moeten zeker behouden blijven. “Dit zijn jobs die ook ingevuld worden door laaggeschoolde mensen die het al moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.”

Uit de egelstellingen kruipen

De werkloosheid in Brussel is al jaren licht dalend maar met 96.000 of 17,5% werkzoekenden hinken ze nog altijd achter op Vlaanderen en Wallonië. “Om dit groot aantal werkzoekenden in Brussel een job te kunnen geven is het belangrijk dat ook de luchthaven kan groeien. Werkgevers, vakbonden en werkende mensen staan achter het plan van de regering Michel om jobs te creëren in dit land.”

“In Brussel liggen ze niet zozeer wakker van vliegtuigen, maar van jobs en jobs voor hun kinderen.” benadrukt Vandenput. Enkel een structurele oplossing kan het behoud van de 60.000 jobs en de groei van de luchthaven garanderen.

“Hiervoor zal de de Premier met de federale regering een initiatief nemen om de Gewesten rond de tafel te brengen. Als iedereen samenwerkt zal die oplossing er komen. Als iedereen in zijn egelstelling blijft staan dan zal er geen oplossing komen” besluit Vandenput.