Verkiezingen 2014

De volgende punten wil ik in Brussel voor u behartigen:

 1. Samenwerking tussen de gewesten
 2. Het federaal vlak blijft het niveau bij uitstek waar samenwerking onontbeerlijk is. Het is belangrijk om hiervoor de federale samenwerkingsniveaus maximaal te benutten.
  Mobiliteit is de bevoegdheid bij uitstek waar deze samenwerkingsmechanismes belangrijk zijn. Het is dan ook mijn ambitie om op het vlak van mobiliteit erop toe te zien dat de verschillende gewesten samenwerken voor de overkapping of ondertunneling van de Brusselse Ring.

  Een ander belangrijke vorm van samenwerking is de geldstroom tussen de verschillende gemeentes, zowel kleine als grote. De correcte toepassingen die voortvloeien uit het Gemeentefonds zullen mijn bijzondere aandacht genieten

 3. Veiligheid
 4. Het is mijn ambitie om de binnenlandse veiligheid continu te blijven verbeteren en versterken. Als burgemeester en lid van het politiecollege ervaar ik dat we de federale en lokale politie alle moderne middelen moeten aanreiken die ze nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Dit kan bijvoorbeeld door concreet in te zetten op nummerplaatherkenning via camera’s.
  De zaken waar het parket een lagere prioriteit aan geeft, dienen vlekkeloos behandeld te worden door de lokale politie. Dit kan door het politiecollege als tussenschakel te gebruiken indien men van oordeel is dat verder opvolging noodzakelijk is.

  Ook maximaal inzetten op lokale Buurt Informatie Netwerken (BIN) blijft voor mij een topprioriteit. Inwoners en politie moeten samenwerken op het terrein.

 5. Doeltreffende overheid
 6. Als we België willen versterken moet onze overheid efficiënt en eenvoudig in elkaar steken.
  Het is hierbij van belang dat ondernemen wordt aangemoedigd en dat de tussenkomst van de overheid tot een strikt minimum herleid wordt. Daarom wens ik het voor iedere afgestudeerde Belg mogelijk maken dat zij automatisch een ondernemingsnummer ontvangen. Dit ondernemingsnummer kan men dan vrijblijvend op ieder moment bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen laten activeren.

  Zoals al gezegd dient de overheid zich weer te focussen op haar kerntaken. Zij moet wel faciliterend zijn naar ondernemingen en privépartners om de overige taken te laten uitvoeren. Dit met de ambitie om meer mogelijk te maken.

  Ik wens het mogelijk te maken dat ieder meerderjarige Belg van thuis uit kan stemmen. Dit moet via een token of met de identiteitskaart via een simpel inlogsysteem mogelijk zijn. In dat kader moet het dan mogelijk zijn voor studenten om vanuit de stad waar zij studeren te stemmen. Op die manier worden onnodige verplaatsingen naar het stembureau vermeden.

  Daarnaast moeten administratieve termijnen waar mogelijk korter worden gemaakt. Ik denk hier in het bijzonder aan pensioenaanvragen en bouwvergunningen. In gevallen waar er geen tijdige uitspraak is wordt er toegewezen in het voordeel van de aanvrager.