Verder investeren in Veiligheid

De laatste jaren werd het veiliger in onze gemeente. Diefstallen daalden met meer dan 50%, druggebruik werd aangepakt en er werd een BIN opgericht. We investeren verder in het aanpakken van overlast in wijken, de uitbreiding van de ANPR-camera’s en in cyber-veiligheid.

Inbraakcijfers

De inbraakproblematiek is en blijft een grote bekommernis in onze regio. In de periode 2015-2016 hebben we een opmerkelijke daling van het aantal woninginbraken kunnen vaststellen ten opzichte van de jaren voordien. Voor 2016 is er in Hoeilaart een daling van 13,6% t.o.v. 2015. Bovendien stellen we in Hoeilaart in 2016 ook een opvallend hoog aantal niet geslaagde inbraken vast.

Drugs, vandalisme en beschadigingen

Het aantal vaststellingen inzake drugsfeiten is in 2016 met 16% gestegen in vergelijking met 2015. Het betreft vooral feiten inzake bezit van drugs en in mindere mate verkoop van drugs. De verhoging van de cijfers is vooral een gevolg van de extra inspanningen door politie en parket.

Voor feiten van vandalisme en opzettelijke beschadigingen stellen we een opmerkelijke daling vast in 2016 van maar liefst 26,8%. Het merendeel van deze feiten gaat over het aanbrengen van beschadigingen aan voertuigen nl. 83 feiten.

Vrijheidsberovingen

In 2016 was er een opvallende stijging van 60% van het aantal gerechtelijke vrijheidsberovingen! De ophelderingsgraad voor de gepleegde inbraken zal vermoedelijk een stuk hoger zal liggen dan andere jaren. Dit is het gevolg van een actievere opsporing van daders dankzij de ANPR camera’s.

Zo kunnen we vaststellen dat van de 185 gepleegde woninginbraken er 19 feiten zijn met een gekende dader (10,3%). Hieruit zijn 15 unieke daders af te leiden. In 2015 bedroeg dit ophelderingspercentage slechts 3%.

Verder investeren

De gedane investeringen werpen hun vruchten af, maar dat wil niet zeggen dat het werk gedaan is. Dit jaar gaan we nog 10 bijkomende ANPR camera’s in de zone plaatsen. Zo zullen we nog meer inbrekers en andere overtreders kunnen opmerken.

We zetten verder in op integrale aanpak van overlast in wijken en het centrum. Vanaf september zal een straathoekwerker actief zijn die in nauw overleg met de politie overlast zal opsporen en in de eerste plaats op een correctieve manier die overlast zal aanpakken. Pas als dat niet werkt zullen repressieve maatregelen worden gebruikt.