“Verbreken van satellietverbindingen in de strijd tegen terrorisme”

Internet is een belangrijke levensader voor terreurbeweging IS/Daesh. Naast de initiatieven van financiële en logistieke drooglegging is het ontnemen van de toegang tot internet voor deze organisatie een belangrijk aandachtspunt voor de Internationale Alliantie tegen IS/Daesh. Daarom stelt Volksvertegenwoordiger Tim Vandenput (Open Vld) voor om ook dit kanaal voor terroristen droog te leggen.

Sinds september 2014 is België via de Internationale Alliantie betrokken in de internationale strijd tegen de terreurgroep Daesh.

Naast de militaire interventies die erop gericht zijn de uitbreiding van Daesh te stuitten, is het droogleggen van een aantal bevoorradingskanalen een belangrijk werkdomein voor de Alliantie. De financiële stromen naar Daesh dienen te worden afgesneden, daar is iedereen het over eens. Ook de wapenroutes naar Daesh moeten in kaart gebracht worden en mogelijks worden onderbroken.

Een minder zichtbaar kanaal is het internet: de propaganda- en rekruteringsberichten die via sociale media worden verspreid zijn vandaag een belangrijk wapen van Daesh.

Toch kunnen we ons afvragen hoe het komt dat de leiders en leden van terroristische groeperingen die in Syrië en Irak verblijven zo makkelijk toegang hebben tot het internet. In de gebieden die door Daesh gecontroleerd worden bestaat er immers nog maar weinig intacte telecommunicatie-infrastructuur en liggen er geen fiber-connecties.

De toegang gebeurt er via satellietontvangers! Opvallend is dat de satellieten in kwestie beheerd worden door Europese bedrijven zoals het Franse Eutelsat, het Britse Avanti Communications en het Luxemburgse SES en dat de grondstations ervan in Europa gesitueerd zijn.

Aangezien gebruikers van satellietontvangers hun exacte GPS-coördinaten moeten doorgeven om internet te kunnen ontvangen, is het technisch heel eenvoudig om deze gebruikers te lokaliseren. Daarnaast is het ook makkelijk voor de beheerders van de satellieten om specifieke verbindingen uit te schakelen en om zelfs mee te kijken naar wat de gebruikers down- en uploaden.

Op basis van deze informatie is het perfect mogelijk om leden van Daesh de toegang tot het internet te ontzeggen of met hen mee te kijken wat ze online doen.

Naast het financieel droogleggen van de geldstromen naar Daesh zou deze ‘drooglegging van de communicatiekanalen’ van Daesh een belangrijke maatregel zijn in hun bestrijding.

In die context heb ik een vraag aan Minister van Buitenlandse Zaken Reynders gesteld:

“Wordt er binnen de Internationale Alliantie tegen Daesh overwogen om aan de satteliet operatoren die actief zijn in Syrië en Irak te vragen om verdachte Internet-abonnementen en verbindingen te verbreken? Indien dit nog niet gebeurt, kan de Minister bij zijn collega’s binnen de internationale alliantie erop aandringen dit alsnog te overwegen?